Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Badanie Trusted Shops: Niemiecki rynek e-commerce 2015 – upomnienia

Niemiecki rynek dla sklepów internetowych


Coraz więcej polskich firm decyduje się na oferowanie swoich produktów także na rynku niemieckim, który daje duże możliwości zwiększenia sprzedaży. Według badań Centre for Retail Research wartość niemieckiej sprzedaży internetowej wyniosła w 2014 r. 36,23 mld GBP, podczas gdy w Polsce było to 3,57 mld. Rozpoczynając e-sprzedaż w Niemczech, warto jednak optymalnie przygotować regulamin swojego sklepu. Za niedozwolone klauzule w jego zapisach można otrzymać tzw. Abmahnungen (upomnienia), które wiążą się z karami finansowymi. Eksperci Trusted Shops podsumowali upomnienia otrzymane przez niemieckich sprzedawców w ubiegłym roku i przygotowali bezpłatny raport, który pomoże przygotować sklep do ekspansji w Niemczech.

Prawo do odstąpienia od umowy nadal problematyczne

Upomnienia otrzymane przez sklepy internetowe dotyczyły łącznie 300 naruszeń. Powodem 20% upomnień były błędy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy. Prawidłowe pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy jest więc wciąż dużym wyzwaniem, mimo że dostępny jest ustawowy wzór, który można zamieścić na stronie sklepu.

Prawa dotyczące ochrony znaku towarowego i prawa autorskie często nie respektowane

Drugim najczęściej pojawiającym się upomnieniem jest naruszenie praw dotyczących ochrony znaku towarowego (18%), z kolei naruszenia praw autorskich znajdują się na piątym miejscu zestawienia (9%). Wyniki te wskazują, że prawa osób trzecich nie są respektowane w należyty sposób.

Prawa w zakresie ochrony znaku towarowego są naruszane, kiedy sklep internetowy stosuje w opisach produktów chronione prawnie pojęcia bez odpowiedniego pozwolenia do posługiwania się nim. Naruszenie praw autorskich występuje m.in. wtedy, gdy bez uzyskania zgody kopiuje się od producentów zdjęcia produktów lub ich opis, a następnie zamieszcza na stronie sklepu.

Informacje o cenach trudne do wyegzekwowania

Na trzecim miejscu w zestawieniu pojawiły się upomnienia dotyczące błędnych lub wprowadzających konsumentów w błąd informacji na temat oferowanych cen (15%). Najczęstszym powodem otrzymania upomnienia był brak stosownej informacji dotyczącej cen podstawowych lub niewłaściwe umieszczenie informacji na stronie sklepu.
Ceny podstawowe należy podawać zawsze wtedy, gdy cena oferowanych towarów zależy od ich masy, objętości, długości, pojemności lub wagi. Cenę podstawową należy podać bezpośrednio przy cenie łącznej. Cena podstawowa to cena za daną jednostkę (ilość) łącznie z podatkiem VAT i innymi składowymi ceny, np. cena za litr w przypadku płynów.

Przepisy dotyczące oznakowania produktów zbyt skomplikowane

Na czwartym miejscu najczęściej występujących naruszeń znalazły się przepisy dotyczące oznakowania produktów. Odsetek tego rodzaju zaniedbań stanowi 12% upomnień.
Wszyscy sprzedawcy internetowi niezależnie od sprzedawanego asortymentu zobowiązani są zamieszczać na stronie sklepu informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Niektórzy przedsiębiorcy zobligowani są również do zamieszczenia specjalnych oznakowań produktów. W porównaniu do liczby upomnień z zakresu prawa do odstąpienia od umowy, obowiązek właściwego oznakowania towarów wydaje się jeszcze poważniejszym problemem.

Często sprzedawcy nie wiedzą, że ich produkty podlegają specjalnym regulacjom w zakresie oznakowania. Liczba produktów, które objęte są specjalnymi przepisami jest duża. Do tej kategorii należą między innymi lodówki, telewizory, odkurzacze, zabawki czy też produkty spożywcze. Informacje, które powinny się znaleźć na stronie sklepu regulowane są często bardzo obszernymi rozporządzeniami lub ustawami i sprzedawca nie zawsze jest w stanie określić, jakie obowiązki informacyjne powinien spełnić w tym zakresie.

Pełen raport Trusted Shops możesz pobrać bezpłatnie na www.business.trustedshops.pl.