Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell dla klientów spoza UE od listopada 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell dla klientów spoza UE, które będą obowiązywać od 1 listopada 2022 roku.

W paragrafie pierwszym uzupełniona została definicja Usługi (Usługi operatora).

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell