Best online selling solutions
Product blog
IdoSell

New IAI Bridge 6.10.7 supporting Trusted Shops certificate, choosing customer groups during data update, allocating cash payments and changing order statuses in SAP B1 is now available.

Nowa wersja IAI Bridge 6.10.7 dla wszystkich zintegrowanych programów sprzedażowo-magazynowych wprowadza obsługę księgowania kosztów ubezpieczenia Trusted Shops oraz wybór grup klientów, dla których mają być aktualizowane poszczególne dane (t.j. adresy billingowe, adresy dostaw, rabaty, czy limit i saldo kredytu kupieckiego). Integracja z SAP B1 zyskała dwa nowe moduły: księgowanie wpłat jako gotówka oraz zmiana statusów zamówień w kierunku program -> panel. Z kolei dla WF-MAG możliwe jest teraz księgowanie wpłat jako dokumenty finansowe bankowe (BP) oraz jako "inny wpływ", co znacząco rozszerza moduł księgowania wpłat dla tej integracji. Ponadto dla ERP Optima wprowadzone zostało wiązanie form płatności dla właściwych typów operacji na rachunku ustawianych w zapisach kasowych / bankowych, a dla Streamsoft Prestiż możliwość podania domyślnego sposobu płatności dla zamówień bez zdeklarowanej formy płatności.

Księguj koszt ubezpieczenia Trusted Shops w zamówieniach przenoszonych do Twojego programu F/K

Jeśli masz włączoną w panelu administracyjnym IAI-Shop.com integrację z Trusted Shops i dajesz swoim klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia do zamówienia, to teraz możesz księgować jego koszt w zamówieniach przenoszonych do Twojego programu sprzedażowo-magazynowego.

Wystarczy, że w oknie Ustawienia programu wskażesz odpowiednią usługę z programu F/K, która ma być dodawana jako pozycja na zamówieniu (podobnie jak koszt dostawy, czy opłata dodatkowa za wybraną formę płatności):

W przypadku Uniwersalnego Trybu Pracy koszt ubezpieczenia automatycznie jest wpisywany do Uniwersalnej Bazy Danych, nie ma więc konieczności wybierania usługi w oknie Ustawienia programu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Lista zmian (changelog), które nastąpiły w strukturze bazy danych (UDB) dla Uniwersalnego Trybu Pracy w aplikacji IAI Bridge.

Uwzględniaj grupy klientów w procesie aktualizacji danych, a nie tylko podczas dodawania nowych kont klientów w sklepie

Opcja "Zaawansowane" z dodatkowymi ustawieniami dla synchronizacji klientów została teraz wydzielona (wcześniej dotyczyła tylko dodawania kont klientów w panelu administracyjnym IAI-Shop.com) i znajduje się na dolnym pasku okna Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Klienci:

Po kliknięciu w przycisk "Zaawansowane" wyświetli się Tobie okno, w którym będziesz mógł ustalić, czy dodawanie i aktualizacja klientów ma dotyczyć wszystkich kartotek, czy tylko tych z wybranych grup w programie F/K (na zrzucie widzisz przykład ustawienia dla programu Subiekt GT):

W przypadku ustawienia klientów z wybranych grup:

 • do panelu administracyjnego IAI-Shop.com będą dodawani tylko klienci z wybranych grup;
 • w przypadku aktualizacji danych (t.j. adresów billingowych, adresów dostaw, rabatów, czy limitu i salda kredytu kupieckiego) aktualizowani będą tylko klienci z wybranych grup.

ERP Optima: Powiąż formy płatności dla właściwych typów operacji na rachunku (ustawianych w zapisach kasowych / bankowych)

Dzięki nowej funkcjonalności masz możliwości mapowania właściwych typów operacji na rachunku, a powiązanych z określonymi formami płatności pomiędzy ERP Optima, a formami płatności z panelu IAI-Shop.com:

Dodatkowe ustawienie znajdziesz w oknie Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Wpłaty:

SAP B1: Księguj wpłaty w programie oraz zmieniaj statusy zamówień w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Integracja z programem SAP B1 zyskała dwie nowe funkcjonalności:

 • Możliwość księgowania wpłat w programie jako gotówka

Aby wpłaty przyjęte w zamówieniach w panelu administracyjnym IAI-Shop.com były księgowane jako gotówka do zamówień przeniesionych w programie SAP B1, wystarczy że w oknie Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Synchronizacja wpłat włączysz opcję "w programie F/K na podstawie zmian w IAI-Shop.com".

W tej chwili możliwe jest tylko księgowanie wpłat (bez względu na to rodzaj wpłaty w zamówieniu w panelu) w programie SAP B1 jako gotówka. Nasi specjaliści pracują nad rozszerzeniem modułu księgowania wpłat. O stosownych zmianach poinformujemy Ciebie na naszym blogu produktowym.

 • Synchronizacja statusów zamówień w kierunku SAP B1 -> panel administracyjny IAI-Shop.com

Możesz powiązać statusy zamówień z programu SAP B1 ze statusami zamówień z panelu administracyjnego IAI-Shop.com. Wystarczy, że włączysz opcję "Aktualizacja statusów zamówień w IAI-Shop.com [...]", którą znajdziesz w oknie Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Synchronizacja zamówień:

Dzięki nowej funkcjonalności możesz zmieniać automatycznie statusy zamówień w panelu po tym, jak zmianie ulegnie status zamówienia w programie SAP B1.

Z uwagi na to, że statusy zamówień w programie SAP B1 powiązane są ściśle z określonymi operacjami (np. wystawienie dokumentu sprzedaży), to synchronizacja statusów zamówień może odbywać się tylko w jednym kierunku: z programu SAP B1 do panelu administracyjnego IAI-Shop.com.

Streamsoft Prestiż: Wskaż domyślne sposoby płatności dla zamówień, które nie posiadają zdeklarowanej formy płatności

Dodaliśmy możliwość wskazania domyślnych sposobów płatności dla zamówień, które w panelu administracyjnym IAI-Shop.com nie posiadają zdeklarowanej formy płatności, a więc dla których nie działa opcja mapowania form płatności z okna Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Wpłaty.

W oknie Ustawienia programu możesz teraz wskazać domyślną formę płatności, dostępną w programie Streamsoft Prestiż, oddzielnie dla każdego typu zamówienia (przedpłata, pobranie, kredyt kupiecki):

WF-MAG: Księguj wpłaty jako dokumenty finansowe bankowe (BP) oraz jako "inny wpływ"

Moduł księgowania wpłat w programie WF-MAG rozszerzyliśmy o możliwość dodawania wpłat jako dokumenty bankowe oraz jako "inny wpływ". W zakładce w oknie Preferencje synchronizacji / Funkcje synchronizacji / Wpłaty masz teraz m.in. możliwość wyboru zdefiniowanych w programie rachunków bankowych (wyświetlana jest nazwa skrócona), które możesz powiązać z danym typem wpłaty z zamówienia z panelu administracyjnego IAI-Shop.com:

Wcześniej wpłaty w programie WF-MAG mogły być księgowane tylko do zdefiniowanych w programie kas.

Ponadto w IAI Bridge 6.10.7 pojawiły się następujące usprawnienia:

 • Usunęliśmy dopisek "Zamówienie przeniesione z IAI-Shop.com" ustawianego w notatce przenoszonych zamówień, kiedy treść notatki w ADMINISTRACJA / Konfiguracja Bridge, w polu "Ustawienia dla zamówień przenoszonych przez IAI Bridge" jest pusta
 • Enova: Obsłużyliśmy inne typy cech niż tekst dla pól "Nazwa cechy kategorie" i "Nazwa cechy producent" w oknie Ustawienia programu / Eksport bazy towarów
 • Enova: W przypadku gdy ustawiony jest nieskończony limit kredytowy nie jest już błędnie przesyłana kwota 0 jako limit, co wyłączało limit kredytowy dla danego klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com
 • ERP Optima: Usunięcie zamówienia (dokumentu RO) nie jest już traktowane jako realizacja zamówienia. Nie następuje więc już niepotrzebna zmiana statu zamówienia przy włączonej synchronizacji statusów zamówień
 • ERP Optima: Zmieniliśmy algorytm generowania kodu zewnętrznego systemu dla nowych klientów na tylko liczbowy, a więc zgodny ze wszystkimi trybami dodawania kartotek klientów w programie ERP Optima
 • ERP Optima: Poprawiliśmy przenoszenie nazwy firmy do kartoteki w programie, tak aby w pierwszym wierszu mieściło się jak najwięcej wyrazów, a nie tylko pierwszy
 • WF-MAG: Poprawiliśmy zapisywanie ustawień konfiguracji w oknie Ustawienia programu. Nie ma już konieczności zapisania wpierw połączenia z bazą programu, aby możliwe było zapisanie pozostałych ustawień