Best online selling solutions
Product blog
IdoSell

Multilingual stores have been given the opportunity to provide different contact details depending on the language of the store

Wprowadziliśmy podział danych kontaktowych na dane językowe dzięki czemu Twoi klienci mogą mieć pokazywane różne informacje np. numer telefonu, email kontaktowy itp. w zależności od języka.

Wcześniej dane kontaktowe były ustawieniem globalnym sklepu i wyświetlały się na stronie kontaktowej tak samo niezależnie od języka sklepu. Teraz masz możliwość ustalenia osobnych danych kontaktowych dla każdego języka co skutkuje wyświetlaniem ich klientom sklepu na stronach kontaktowych oraz w dokumentach sprzedaży zależnie od ustawionego przez klienta sklepu języka. W dokumentach sprzedaży można wykorzystywać dane kontaktowe z różnych języków jako zmienne np. jako dopisek do kontaktu w określonym języku.

Zobacz jak podać różne dane kontaktowe dla wersji językowych