Best online selling solutions
Product blog
IdoSell

IAI Scanner 1.7.2 supports devices which do not have function keys and use an external application for barcode readers

IAI Scanner 1.7.2 wprowadza obsługę urządzeń mobilnych np. kolektorów danych, które nie posiadają fizycznych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, a do obsługi czytnika kodów kreskowych wykorzystują zewnętrzną aplikację.

Najnowsza wersja IAI Scanner obsługuje urządzenia, które nie posiadają fizycznych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze i które do obsługi wbudowanego czytnika kodów kreskowych wykorzystują zewnętrzną aplikację np. ScanEmul.

Od wersji 1.7.2 naszej aplikacji masz możliwość wyłączenia obsługi klawiszy funkcyjnych, dzięki czemu Twoje urządzenie z zainstalowaną aplikacją ScanEmul będzie działać poprawnie. Wcześniej urządzenia takie nie były obsługiwane przez IAI Scanner, ponieważ działająca w tle aplikacja ScanEmul powodowała konflikt i nie pozwalała na korzystanie z czytnika kodów kreskowych.

Dowiedz się więcej na temat obsługi przez IAI Scanner urządzeń nie posiadających fizycznych klawiszy funkcyjnych.