Najczęściej zadawane pytania dotyczące wysyłki przez serwery FreshMail

Poniżej odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wysyłką newsletterów przez serwery FreshMail

W jaki sposób wiadomości wysłane przez serwery FreshMail zostaną oznaczone w raportach systemowych?

Każdy typ wiadomości (newsletter, wiadomość triggerowana, e-mail transakcyjny) w raportach systemowych zostanie oznaczony jako Wiadomość wysłana przez FreshMail.

Co stanie się z wiadomościami w przypadku wyczerpania salda na wysyłkę wiadomości FreshMail?

W przypadku wyczerpania salda na wysyłkę e-maili przez serwery FreshMail zanim ta zostanie ukończona, użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem systemowym, a wiadomości pozostaną w kolejce do wysłania przez 7 dni.

Czy jest konieczna zmiana konfiguracji SPF domeny?

Żadne czynności związane z konfiguracją SPF nie są wymagane.

Czy opłata za wiadomości naliczana jest natychmiast po ich wysłaniu?

System nalicza opłaty raz dziennie dla wszystkich nieopłaconych wiadomości, zaokrąglając ich sumaryczną wartość w górę do dwóch miejsc po przecinku. Przykładowo, gdy wysłanych zostanie kilka wiadomości na sumaryczną wartość równą 0,002 PLN, system zaokrągli tę sumę do 0,01 PLN