Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2012 - 08/01/2013 (Zobacz raport)
 2. Raport miesięczny za styczeń 2013 - 08/02/2013 (Zobacz raport)
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 - 14/02/2013 (Zobacz raport)
 4. Raport miesięczny za luty 2013 - 08/03/2013 (Zobacz raport)
 5. Raport miesięczny za marzec 2013 - 08/04/2013 (Zobacz raport)
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2013 - 09/05/2013 (Zobacz raport)
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2013 - 15/05/2013 (Zobacz raport)
 8. Raport roczny za 2012 rok - 28/05/2013 (Zobacz raport)
 9. Raport miesięczny za maj 2013 - 10/06/2013 (Zobacz raport)
 10. Raport miesięczny za czerwiec 2013 - 08/07/2013 (Zobacz raport)
 11. Raport miesięczny za lipiec 2013 - 08/08/2013 (Zobacz raport)
 12. Raport kwartalny za II kwartał 2013 - 14/08/2013 (Zobacz raport)
 13. Raport miesięczny za sierpień 2013 - 09/09/2013 (Zobacz raport)
 14. Tagi eHandlu w Warszawie (Stadion Narodowy) - możliwość spotkania z Zarządem dla klientów i inwestorów - 23 - 24 września 2013 r. Wstęp wolny.
 15. Raport miesięczny za wrzesień 2013 - 08/10/2013 (Zobacz raport)
 16. Raport miesięczny za październik 2013 - 08/11/2013 (Zobacz raport)
 17. Raport kwartalny za III kwartał 2013 - 14/11/2013 (Zobacz raport)
 18. Raport miesięczny za listopad 2013 - 09/12/2013 (Zobacz raport)

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!