8 maja 2013

Wydaliśmy IAI Fiskalizator 1.2 z drukowaniem rabatu, jednoznaczną identyfikacją towaru

Została dzisiaj opublikowana nowa wersja aplikacji pomocniczej IAI Fiskalizator, dzięki której Klienci IAI-Shop.com mogą drukować paragony fiskalne z panelu administracyjnego i IAI POS.

Nowa wersja 1.2 zawiera dwie ważne zmiany, związane z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Poz. 363). Aplikacja umożliwia dodanie na paragonie, do nazwy towaru, ID tego towaru z Panelu IAI-Shop.com. Dzięki temu zostaje spełniony wymóg jednoznacznej identyfikacji towaru na paragonie. Opcja przydatna przede wszystkim dla towarów, które mają taką samą nazwę ale mają wiele rozmiarów, kolorów itp.

Od tej wersji program umożliwia również wydruk rabatu kwotowego, udzielonego klientowi. Ta opcja z kolei spełnia nowy wymóg podawania informacji na paragonie o upuście dla towaru, jeśli ten został udzielony klientowi.

W związku z nowymi opcjami drobnej zmianie uległ interfejs aplikacji IAI Fiskalizator 1.2:

  • dotychczasowe okienko "Opcje zaawansowane" zmieniło nazwę na "Parametry połączenia"
  • natomiast opcje dla drukowania paragonów (ID oraz rabat kwotowy) zostały umieszczone w oknie "Ustawienia wydruku paragonów" (poprzednia nazwa "Zaawansowane opcje drukarki').
  • Pic. 1 - Nowe opcje w wersji 1.2 to m.in. opcja jednoznacznej identyfikacji towaru poprzez dodanie do nazwy jego ID oraz opcja drukowania rabatu.
  • Pic. 2 - Wygląd paragonów fiskalnych wydrukowanych na drukarce Novitus i Posnet z włączoną opcją "Dodawaj do nazwy ID towaru" oraz "Drukuj na paragonie rabat kwotowy".

Dodatkowo do IAI Fiskalizator dodaliśmy obsługę drukarki Posnet Thermal HS FV EJ.