Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

W ustawieniach kampanii dla kodów i kart rabatowych możesz teraz naliczać rabat od najwyższej ceny przekreślonej, także tej ustawianej swobodnie poza promocją

Jeżeli korzystasz ze swobodnego konfigurowania cen przekreślonych, to dokonaliśmy drobnej zmiany w kampaniach rabatowych tak, aby rabat był naliczany od najwyższej ceny przekreślonej, a co za tym idzie nie tylko tej wynikającej z ustawionej promocji, ale również ceny przekreślonej ustawionej swobodnie poza promocją.

Dla przypomnienia, jakiś czas temu w panelu administracyjnym dodaliśmy możliwość ręcznego definiowania cen przekreślonych. Pozwala to na zarządzanie cenami przekreślonymi zarówno za pomocą zaawansowanego modułu planowania promocji (jeśli ustawiasz je np. za pomocą zewnętrznych systemów marketingowych), lub w uproszczony sposób, wprowadzając je na karcie edycji towaru bez konieczności tworzenia odrębnych promocji (ponieważ np. w codziennej pracy nie wykorzystujesz zaawansowanych funkcji modułu promocji).

W swojej codziennej pracy, podczas ustalania cen towarów, mogłeś natrafić na dosyć specyficzną sytuację, w której ceny przekreślone dla towaru były ustawione zarówno w promocji jak i na samej karcie tego towaru, a przy czym cena przekreślona wynikająca z promocji była niższa niż cena z karty towaru. W takim przypadku rabat był liczony od ceny przekreślonej z promocji, która w tym scenariuszu działania była akurat niższa, co obniżało końcową cenę towaru.

Aby tego uniknąć, w ustawieniach kampanii rabatowej dla kodów rabatowych i kart rabatowych, zmieniliśmy działanie opcji naliczania rabatu, która od teraz uwzględnia do wyliczania wartości także cenę przekreśloną na karcie towaru i obliczenia stosuje względem wyższej z nich. Aby to nie było mylące, nazwa opcji od dzisiaj nazywa się od wyższej ceny przekreślonej.


Dzięki temu, będziesz teraz miał dokładną kontrolę nad tym, od której ceny zostanie naliczony rabat w każdym ze scenariuszy.

Przykład:

  • Cena przekreślona w promocji = 100 zł
  • Cena przekreślona na karcie towaru = 80 zł
  • Rabat wynikający z kampanii rabatowej = 50%
  • Cena dla klienta po zastosowaniu rabatu = 50 zł (obliczona jako 50% ze 100zł)

Nadal pozostawiamy warunek, że cena ulegnie obniżce od ceny przekreślonej dopiero, gdy którakolwiek z cen przekreślonych zostanie ustawiona. Gdy nie będzie ustawionej ceny przekreślonej, obniżka będzie liczona od ceny detalicznej.

Dowiedz się więcej o swobodnej edycji cen przekreślonych