13 marca 2013

Płatności - możliwość ukrywania form płatności w wybranych walutach i stronach mobilnych

  • Pic. 1 - Aktualnie dostępne ustawienia w formach płatności podczas ich konfiguracji. Widoczne są 2 nowe opcje pozwalające na pokazywanie danej formy płatności na wybranych rodzajach stron i walutach.

Moduł konfiguracji płatności, pozwalający na wyszczególnienie i skonfigurowanie form płatności (np. poszczególnych banków i rodzajów kart płatniczych) został przez nas rozbudowany pod kątem sprzedaży mobilnej i międzynarodowej. Pojawiła się funkcja ukrywania wybranych form płatności w określonych walutach oraz wskazywania czy dana forma płatności ma być dostępna tylko w wersji klasycznej strony lub wersji mobilnej.