22 marca 2011

Nowa strona logowania klienta

Wprowadziliśmy w procesie składania zamówienia nową stronę logowania klienta. Pozwala ona na logowanie się kartą stałego klienta oraz szybkie przypominanie hasła. Dzięki zmianom, klienci wyraźnie widzą, że mogą zalogować się przyznaną kartą stałego klienta oraz przyznanym do niej numerem PIN. Zmiana ta jest ostatnim zadaniem z projektu zainicjowanego na IAI-Day 2010 w ramach zwiększania lojalności klientów.

  • Pic. 1 - Podstawowy widok strony zalogowania w sklepie internetowym IAI-Shop.com w masce STANDARD. Klient może w pole loginu i hasła, wpisać również numer karty stałego klienta i jej PIN.
  • Pic. 2 - Standardowy komponent logowania w sklepie internetowym IAI-Shop.com pozwala również na szybsze przypomnienie hasła na podstawie e-maila.