24 października 2011

Nowa lista obserwowanych towarów

  • Pic. 1 - Widok na nową listę towarów obserwowanych przez klientów. Szczególnie ciekawa jest nowa kolumna z liczbą klientów obserwujących dany towar. Integracja z listą klientów, daje możliwość wysłania e-mailem np. informacji o specjalnym kodzie rabatowym lub promocji ograniczonej czasowo.

Przebudowaliśmy listę obserwowanych przez klientów towarów. Nowy widok udostępnia możliwość konfiguracji widoku. Dodatkowo wprowadzone zostały 2 kolumny:

  • Klienci obserwujący towar - mamy możliwość przejścia do listy klientów a tym samym np. wysłania im e-maila z informacją o kodzie rabatowym lub promocji.
  • Przeciętny czas obserwacji przez klientów.