30 grudnia 2013

IAI Scanner 1.1 wspiera sprzedaż towarów z numerami seryjnymi

Wydaliśmy dzisiaj drugą już wersję aplikacji IAI Scanner (oznaczoną numerem 1.1), która w ręku magazyniera znacznie przyspiesza pracę na magazynie. Przypomnijmy, że dzięki wykorzystaniu kolektorów z czytnikami kodów kreskowych z zainstalowaną aplikacją IAI Scanner - magazynierzy mogą obsługiwać zamówienia bez podchodzenia do komputera. Jest to jeszcze bardziej odczuwalne w wersji 1.1, w której dodaliśmy scenariusz przypisywania numerów seryjnych do towarów w zamówieniach.

Przypisywanie numerów seryjnych

  • Pic. 1 - Opcja przypisywania numerów seryjnych do towarów

Działanie nowej opcji jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować kod zamówienia, a następnie zeskanować kod towaru, dla którego chcemy przypisać numer seryjny. Jeżeli towar sprzedawany jest z opcjonalnym lub obowiązkowym wprowadzeniem numeru seryjnego do zamówienia, pojawi się pole na zeskanowanie numeru seryjnego.

  • Pic. 2 - Opcja przypisywania numerów seryjnych do towarów

Możliwe jest przypisanie numerów seryjnych dla każdej sztuki towaru, dla którego nie zostały jeszcze przypisane numery seryjne. Tak więc, jeśli w Panelu IAI-Shop.com zostały w zamówieniu przypisane wszystkie numery seryjne dla danego towaru, to aplikacja wyświetli komunikat, że "wszystkie numery seryjne zostały przypisane do towaru".

Weryfikacja zamówień, w których znajdują się towary z przypisanymi numerami seryjnymi

  • Pic. 3 - Opcja weryfikacji towaru w zamówieniu przed wysłaniem uwzględnia obsługę numerów seryjnych towarów

W związku z nową funkcjonalnością rozszerzyliśmy również scenariusz weryfikacji zamówień, który umożliwia już sprawdzanie poprawności przypisanego numeru seryjnego do towaru z danego zamówienia.

Kompatybilność IAI Scanner z opcją zapamiętywania numerów seryjnych w Panelu IAI-Shop.com pozwala na jeszcze większe zminimalizowanie błędów obsługi zamówienia podczas pakowania paczek. W tym przypadku łatwo sobie wyobrazić np. pomylenie egzemplarzy tego samego towaru do dwóch różnych zamówień, gdzie każdy egzemplarz ma inny numer seryjny. Nowa funkcjonalność w IAI Scanner pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek tego typu.

Więcej informacji na temat działania weryfikacji zamówień przeczytasz w FAQ.