27 października 2011

Ceny pod kontrolą - przypilnuje ich automat

  • Pic. 1 - Widok na kartę towaru w panelu w najnowszej wersji, z włączonym automatem do wyliczania cen sprzedaży na podstawie ostatniej ceny zakupu. Wystarczy ustawić procenty marży dla różnych cen, a system sam będzie ustalał cenę sprzedaży w miarę przyjmowania kolejnych dostaw.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją zainstalowaliśmy dzisiaj rano moduł automatycznie wyliczający ceny sprzedaży. Dzięki licznym rozmowom z klientami, analizując ich wszystkie propozycje usprawnień do systemu zarządzania cenami, wyciągnęliśmy jeden wniosek - zamiast szukać jeszcze sprawniejszych metod do grupowego zmieniania cen, czy wgrywania plików z arkuszy kalkulacyjnych, powinniśmy ugryźć problem w sposób innowacyjny, nieszablonowy. Tak powstała idea automaty wyliczającego ceny.

Zadanie automatu jest proste - na podstawie cen zakupu towarów (wprowadzanych w dokumentach dostaw PZ) system powinien automatycznie wyliczać ceny detaliczną, hurtową, minimalną. W ten sposób nie muszą Państwo w ogóle zastanawiać się czy ceny w sklepie są aktualne, czy gwarantują opłacalną sprzedaż. A przede wszystkim, nie muszą Państwo w ogóle się trudzić, aby je w kółko aktualizować. Wystarczy włączyć automat, który na podstawie ostatniej ceny zakupu lub uśrednionej ceny zakupu wszystkich dostępnych w magazynie towarów, wyliczy nową cenę po każdej dostawie, zgodnie z założoną marżą procentową.

Oczywiście korzystanie z automatu jest opcjonalne. Można nadal wykorzystywać "ręczne sterowanie" tak jak do tej pory. Aby móc wykorzystywać automat, wymagane jest podawanie cen zakupu towaru. Automat można włączyć tylko dla wybranych towarów (np. tych którym często zmienia się cena). Nie ma konieczności wybierania jednej polityki cenowej dla całej oferty.