Bramka Set Categories

Bramka Set Categories służy do dodawania nowych kategorii oraz na edycję i usuwanie już istniejących kategorii.