Bramka Products Descriptions

Bramka Products Description służy do pobierania i ustawiania wszystkich elementów tekstowych na karcie towaru m.in. nazwy towaru, opisów, metadanych, we wszystkich dostępnych językach dla towaru.