Bramka Products Categories

Bramka Products Categories służy do pobierania informacji o kategoriach dostępnych w sklepie, dodawania nowych kategorii oraz do edycji i usuwania już istniejących kategorii.