Bramka Payments

Bramka służy do operacji związanych z obsługą płatności w zamówieniach w panelu administracyjnym IAI-Shop.com m.in. dodawanie wpłat, zatwierdzanie wpłat, anulowanie wpłat, zwrot wpłat.