Bramka Orders Documents

Brama służy do wystawiania dokumentów do zamówień oraz do zwracania informacji o wystawionych dokumentach do zamówień.