Bramka Get Server Time

Bramka Get Server Time służy do pobierania aktualnego czasu z serwera.