Bramka Get Currencies

Bramka Get Currencies służy do pobierania informacji o walutach.