Bramka Get Categories

Bramka Get Categories służy do pobierania informacji o kategoriach dostępnych w sklepie.