Bramka Discount Groups

Bramka Discount Groups umożliwia zarządzanie grupami rabatowymi. Grupy rabatowe umożliwiają definiowanie profili rabatowych i przypisywanie ich w całości do klienta, zamiast definiować rabaty dla każdego klienta osobno, co znacząco zmniejsza ilość potrzebnych wywołań API