Bramka Currencies

Bramka Currencies służy do sterowania kursami walut względem waluty rozliczeniowej w panelu.