Bramka Basket Verify
Bramka umożliwia szybkie zweryfikowanie czy towary w koszyku są w wystarczających ilościach w hurtowni, aby je zamówić. Jeśli wszystkie towary można zamówić, bramka zwraca status "OK", w przeciwnym wypadku zwracana jest lista towarów których nie można zamówić, wraz z informacją dodatkową.