Plany abonamentowe IdoSell - FAQ

Często zadawane pytania dotyczące planów abonamentowych.

Czy abonament podlega negocjacjom?

Opłata za abonament została wyliczona precyzyjnie na podstawie kosztu obsługi sklepu i nie podlega negocjacjom. Proszę zauważyć, że w cenniku od razu został zawarty rabat w postaci spadającego kosztu każdego gigabajta transferu danych wraz ze wzrostem wielkości transferu. W planach dla średnich i dużych sklepów Elastic CLOUD i CLOUD PRO abonamenty nie mają limitów transferu.

Również wraz ze wzrostem liczby sklepów, rabat jest od razu uwzględniony w cenniku - nie naliczamy pełnego abonamentu dla kolejnych sklepów, ale niewielką opłatę zryczałtowaną (30 zł netto za każdy kolejny sklep).

Czy mogę kupić licencję na IdoSell i nie płacić abonamentu?

Pytanie o możliwość wykupienia raz licencji na IdoSell i niepłacenia abonamentu jest dosyć częstym pytaniem kierowanym do nas przez potencjalnych klientów, którzy nigdy wcześniej nie zetknęli się z czymś takim jak ASP (Application Service Provider). Pytanie o możliwość niepłacenia abonamentu wynika z nieznajomości korzyści, jakie ze sobą niesie wynajem aplikacji.

Należy zacząć od wyjaśnienia, czym jest IdoSell. Otóż jest to nie tylko program, tak jak ma to miejsce w przypadku produktów konkurencyjnych. Program jest jednym z elementów całego systemu, którego zadaniem jest umożliwienie Twojej firmie sprawnego sprzedawania w Internecie.

W ramach IdoSell otrzymujesz:

 • zawsze aktualną, automatycznie aktualizowaną wersję najlepszego, w pełni wyposażonego programu do prowadzenia sklepu internetowego, dostosowywaną do dynamicznie zmieniających się warunków;
 • nowe opcje wprowadzane systematycznie przez dział rozwojowy, automatycznie instalowane w Twoim systemie;
 • usługi doradcze i wsparcie techniczne;
 • usługi serwisowo-naprawcze, graficzne, programistyczne w ramach wprowadzanych zmian;
 • zasoby serwera
 • dostęp do rodziny aplikacji pomocniczych integrujących sklep z zewnętrznymi systemami F/K, źródłami danych, terminale kasowe itp.

Wszystkie powyższe usługi kosztują Cię tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Jeśli firma oferuje wieczyste aktualizacje, a także całkowicie darmowe wsparcie techniczne i usługi serwisowe, to - nie oszukujmy się - nie będzie zbyt długo istniała na rynku. Praca specjalistów, pracujących w firmach takich jak nasza, jest najdroższym czynnikiem kształtującym cenę usług. Dlatego, aby umożliwić długofalową współpracę, koszty systemu IdoSell zostały rozłożone na miesięczne opłaty i wynagrodzenie za godziny serwisowe i zlecenia dodatkowe.

Właśnie z powyższych powodów możliwość wynajęcia usług w IdoSell za drobną miesięczną opłatą jest wielkim przywilejem. W żadnej innej firmie nie zapłacisz łącznie tak niewiele za tak wiele. I dlatego że nie chcemy, abyś płacił więcej i miał mniej, nie sprzedamy Ci licencji na oprogramowanie IdoSell. Dzięki tej polityce, będziesz mógł użytkować w pełni sprawny, ciągle rozwijany i automatycznie aktualizowany system IdoSell, przy dużo niższych ponoszonych kosztach niż przy zakupie licencji i samodzielnej konserwacji.

Czy mogę zmienić abonament, np. kiedy sprzedaż się rozwinie?

Oczywiście w każdej chwili możesz zmienić plan na dowolny przez Ciebie wybrany. Więcej informacji znajdziesz na stronie Plany abonamentowe IdoSell.

W jaki sposób mogę zamówić sklep w planie CLOUD PRO?

Sklepy IdoSell standardowo można zamówić z abonamentem Smart CLOUD i Elastic CLOUD. Przejście na plan CLOUD PRO można zlecić dopiero po instalacji sklepu, poprzez komunikat z panelu administracyjnego.

Czy aplikacja może być uruchomiona na własnym serwerze?

Sklep IdoSell możemy zainstalować na dedykowanym serwerze wirtualnym. Służy do tego oferta CLOUD PRO. Zaletą tego rozwiązania jest zachowana 100% gwarancja działania i pełne wsparcie techniczne, przy zachowaniu niskich kosztów i wysokiej wydajności. Rozwiązanie to, dzięki autoskalowalności i mikro-serwisom, pozwala sprzedawcy skupić się wyłącznie na sprzedawaniu.

Autoskaler, który jest jednym z ulubionych narzędzi naszych merchantów, automatycznie dostosowuje moc serwera do nagłych skoków lub spadków sprzedaży. Mikro-serwisy są dedykowane konkretnym czynnościom np. indeksowaniu lub wyszukiwaniu towarów i działają poza podstawowym serwerem sklepu. Pomaga to elastycznie reagować na piki sprzedażowe.

Czy jest możliwe nieopłacanie abonamentu co miesiąc? Czy jest możliwe opłacenie abonamentu za wiele miesięcy z góry?

Tak, jednak odbywa się to na zasadzie wpłaty z góry określonej kwoty, która będzie wykorzystana na późniejsze opłaty - abonamenty, prace serwisowe, licencje programów dodatkowych i inne opłaty, pobierane zgodnie z cennikiem.

Tak więc, jeżeli chcesz, możesz z góry uiścić określoną kwotę pieniędzy, a my będziemy odciągali z niej wszelkie opłaty, aż do wykorzystania całej kwoty. Nie ma możliwości wyszczególnienia, na jakie opłaty przeznaczona jest ta kwota - będą z niej odciągane wszelkie należne opłaty.

Aby dokonać wpłaty na poczet przyszłych opłat, skontaktuj się z naszym działem rozliczeń. Przekaż informację, jaką kwotę chciałbyś wpłacić z góry, a my doliczymy ją do najbliższej faktury. Później, nie będziesz otrzymywał faktur do czasu aż koszty wykonanych usług przekroczą wysokość wpłaconej wcześniej kwoty.

Wszelkie opłaty będą pobierane z kwoty wpłaconej z góry na poczet przyszłych opłat, zawsze zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w miesiącu naliczenia opłaty. Uiszczenie określonej kwoty na poczet przyszłych opłat nie uniezależnia Cię od przyszłych zmian cen. Jeśli cennik ulegnie zmianie, to opłaty będą pobierane z wpłaconej z góry kwoty zgodnie z nowym cennikiem.

Czy są jakieś dodatkowe opłaty za korzystanie z IdoSell?

Wszystkie opłaty zostały zawarte w cenniku. Nie ma innych opłat ponad te, które tam widnieją. Opłaty możemy podzielić na:

 • instalacyjną - naliczaną jednorazowo przy zakładaniu pierwszego sklepu (uruchamianiu Panelu administracyjnego IdoSell);
 • abonamentowe - naliczane zgodnie z obranym planem taryfowym za każdy rozpoczęty miesiąc, przy czym pierwsza opłata naliczana jest proporcjonalnie do pozostałego do końca miesiąca czasu. Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie dla każdego sklepu, zgodnie z wybranym planem taryfowym;
 • dodatkowe - naliczane doraźnie zgodnie z opisem w cenniku. Można je podzielić na trzy grupy:
  • naliczane automatycznie - naliczane za przekroczenie limitu transferu, ruchu lub liczby produktów wynikających z limitu dla podstawowego abonamentu. Opłaty te naliczane są automatycznie w dniu, w którym przekroczony został limit. Opłaty te nie będą naliczane w następnym okresie abonamentowym, jeżeli nie przekroczysz w nim limitów. W praktyce oznacza to, że więcej zapłacisz tylko w okresach, w których Twój sklep będzie przynosił wyższe dochody;
  • naliczane jednorazowo - stanowią opłatę za doraźne usługi, np. stworzenie unikatowego szablonu graficznego lub czynności serwisowe;
  • naliczane na życzenie użytkownika - naliczane są wraz z opłatą abonamentową (lub w dniu aktywacji wybranej usługi) i stanowią opłatę za moduły lub usługi opcjonalne, zainstalowane na koncie użytkownika. Naliczane są osobno dla każdego sklepu. Przykładem takiej usługi jest opłata za dodatkowe konto e-mail.

Czym jest wizyta? A czym - wywołanie API?

Wizyta to zarejestrowane jedno połączenie z Usługą, w trakcie którego otwieranych jest wiele stron, zarejestrowana dla jednego adresu IP w trakcie jednej godziny, ustalana na podstawie Logu serwera WWW. Wizyty naliczane są także dla każdego zamówienia z aukcji lub z serwisu Amazon. 1 zamówienie = 20 wizyt

Wywołanie API to z kolei wykonanie jednej instrukcji (bramki) w API, czyli otwartego interfejsu programistycznego, dzięki któremu nasi klienci mogą tworzyć własne zewnętrzne programy komunikujące się z naszym oprogramowaniem.

Klientom mającym dużą liczbę wywołań API polecamy skorzystanie z abonamentu CLOUD PRO gdzie w ramach abonamentu jest zawartych 1 000 000 wywołań API.

W jaki sposób obliczany jest ruch generowany przez sklep?

W odróżnieniu od usługodawców hostingu naliczamy opłatę wyłącznie za ruch przesyłany od serwera, czyli ten ruch, który wpływa na Twój dochód. Nie naliczamy opłat za ruch do serwera lub generowany przez inne usługi niż WWW, np. ruch poprzez E-mail.

Co ważniejsze, nie naliczamy ruchu generowanego przez roboty wyszukiwarek internetowych, tj. np. Google, Onet, WP i tysiące innych. Zazwyczaj jest to nawet 30% ruchu strony.

Statystyki ruchu generowane są raz dziennie na podstawie dziennika zdarzeń serwera WWW (tzw. logów) i podawane są do Twojej wiadomości. W panelu administracyjnym sklepu masz również dostęp do innych statystyk serwera wirtualnego sklepu, np. liczby unikatowych odwiedzin, liczby żądań, statystyk wyszukiwarek internetowych i innych. Do statystyk masz dostęp przez cały czas przez Panel Administracyjny.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym czy ruch dostępny w ramach abonamentu jest wystarczający, spójrz na statystyki swojej witryny firmowej lub dotychczasowego sklepu internetowego. Jeżeli nie masz dotychczasowej strony, którą możesz porównać to możesz przyjąć, że 10 GB wystarcza na obsłużenie około 20 tysięcy klientów miesięcznie. Jest to liczba zupełnie wystarczająca do prowadzenia małego i średniego sklepu internetowego.

Czy 10 GB ruchu to dużo? Na ile wystarczy 50 GB ruchu?

50 GB wystarcza przeciętnie na obsługę ok. 200-500 odwiedzin sklepu każdego dnia. Pakiet ten w pełni wystarczy na prowadzenie mniejszego sklepu internetowego. Powyższe dane to przeciętna liczba odwiedzin w pakiecie 50 GB, a rzeczywisty transfer zależy od bardzo wielu czynników.

Jeżeli przenosisz obsługę informatyczną swojego sklepu do IdoSell, proponujemy spojrzeć na wielkość ruchu w firmie hostingowej. Jeżeli podaje ona wielkość ruchu WWW wtedy należy podzielić wielkość tego ruchu przez średnio 2,5. Jeżeli w ruch ten wliczany jest również transfer związany z e-mail i FTP wtedy należy podzielić przez średnio 3,5.

Ile trwa migracja na CLOUD PRO lub wracająca na CLOUD? Co w przypadku gdy będzie ona trwała dłużej?

Z uwagi na ilość danych i konieczność zapewnienia nadzoru człowieka, który dopilnuje aby wszystkie dane przeniosły się poprawnie jesteśmy w stanie wykonywać skończoną ilość migracji każdego tygodnia. W przypadku gdy migracja nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zatwierdzenia opłaty za zadanie migracji, IAI gwarantuje zwrot różnicy w opłacie abonamentowej i dopłatach. W tym przypadku Klient może wybrać korzystniejsze dla niego rozliczenie i zgłosić po zakończeniu migracji komunikatem wniosek o zwrot części opłat. Zostaną one zwrócone na jego Saldo.

Korzystam z abonamentu Elastic CLOUD i naliczają mi się dopłaty za dużą ilość zamówień z aukcji. Co mogę zrobić żeby płacić mniej?

Jeśli Twoja sprzedaż oparta jest głownie na sprzedaży na aukcjach, zapoznaj się z ofertą Smart CLOUD.