Co zrobić, gdy podejrzewasz, że jeden z naszych klientów może łamać prawo?

IAI jest dostawcą usługi SaaS do prowadzenia sklepu internetowego. Obsługujemy tysiące sklepów, które co miesiąc realizują miliony zamówień. Wspieramy sklepy internetowe rozbudowanym narzędziem kontrolującym zamówienia, z ich stan i terminowość realizacji oraz usprawniamy komunikację z kupującym i pośrednio, w ten sposób, wymuszamy najwyższe standardy. Dzięki temu nasi klienci wygrywają rankingi opinii i zadowolenia konsumentów. Czasami jednak, w tak wielkiej skali, sprawy mogą obrać niewłaściwy kierunek.

Mimo, iż transakcja odbyła się w oparciu o oprogramowanie, które jest zainstalowane na naszych serwerach, nie oznacza to, że jesteśmy stroną tej transakcji. Oparcie się o to założenie, może znacząco przeciągnąć postępowanie wyjaśniające, a nawet doprowadzić do przedawnienia przestępstwa. Dlatego będziemy wdzięczni za uważne zapoznanie się z niniejszą stroną.

Rola IAI w zawartej transakcji

Z uwagi na to, że IAI (właściciel IdoSell) jest dobrze rozpoznawalną marką, wielu klientów traktuje znaczek IdoSell umieszczony w stopce jako gwarancję bezproblemowej realizacji zamówienia. Z przykrością obserwujemy na bazie kilkunastoletniego doświadczenia, że nasi wieloletni klienci na skutek problemów finansowych lub organizacyjnych, potrafią przestać realizować zamówienia, choć zwykle są to przejściowe turbulencje i nasi klienci dokładają samodzielnie wszelkich starań aby odzyskać zaufanie klientów. Wtedy prosimy o chwilę cierpliwości, bo wierzymy, że uczciwi sprzedawcy, nawet w przejściowych kłopotach, ostatecznie poradzą sobie z obsługą zamówień. Tylko nieliczni sprzedawcy mogą chcieć otworzyć sklep internetowy z zamiarem wyłudzenia. Niniejsza strona powinna być pomocna dla osób, które spotkały się z tą drugą sytuacją.

IAI obsługuje podmioty profesjonalne, trudniące się profesjonalnie handlem internetowym. W dużym uproszczeniu, nasza rola w zawarciu transakcji jest taka sama, jak operatora dostarczającego internet do komputera na którym dokonałeś zakupów. Rola IAI sprowadza się jedynie do dostarczenia oprogramowania, serwerów i wiedzy, jak je prawidłowo obsługiwać.

Niektóre sklepy internetowe korzystają z systemu płatności IdoPay. Jest to system pośredniczący w przekazaniu pieniędzy z Twojego konta bankowego na konto sprzedawcy. Wykonujemy taką samą pracę, jak inne systemy płatności obecne na rynku. Pieniądze za zamówienie są krótko po wykonaniu transakcji płatniczej przelane automatycznie na konto sprzedawcy. Nie występuj z wnioskiem o zwrot wpłaty, która jest już przekazana do sklepu internetowego i on dysponuje tymi środkami, gdyż taki wniosek zostanie oddalony. Możesz poprosić jedynie sprzedawcę o zwrot pieniędzy z tytułu przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny. Sklep internetowy ma wtedy obowiązek zwrócić Ci pieniądze, nie IAI.

Czego masz prawa oczekiwać od sklepu internetowego prowadzonego w oparciu o IdoSell?

W celu ochrony reputacji pozostałych, uczciwych sklepów internetowych i konsumentów, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do domniemania niewinności naszych klientów przyjęliśmy, że każdy sklep internetowy IdoSell musi:
1. Dla pełnego uruchomienia przesłać umowę papierową lub podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dołączając dokumenty firmy. Weryfikujemy te dane, upewniając się, że mamy do czynienia z prawdziwą firmą.
2. Zobowiązany jest na stronie kontakt umieścić aktualne i prawdziwe dane firmy i dane kontaktowe, w tym telefon i email. Jest także zobowiązany reagować na próby kontaktu elektronicznego i telefonicznego.
3. Zobowiązuje się w swojej umowie do sprzedaży towarów z legalnego źródła.
4. Zobowiązany jest do prezentacji aktualnej oferty, dostępności i czasów dostaw. Rozbudowany system kontroli magazynu i logistyki, pozwala naszym klientom wykonywać ten obowiązek bez wysiłku, automatycznie i wiarygodnie. Jeżeli klient nieświadomie wprowadza konsumentów w błąd, pomagamy mu na wszelkie sposoby, od szkolenia, po rozwiązania techniczne aby prezentował wiarygodne informacje o sprzedawanych towarach, ich dostępności i cenie.

Jeżeli sklep internetowy nie wysłał Twojego zamówienia lub nie obsłużył zwrotu lub reklamacji

Na wstępie, ponownie podkreślamy, że nie uczestniczymy w procesie realizacji zamówień, zwrotów i reklamacji. Jeżeli zamówiłeś towar i nie został on wysłany, otrzymałeś inny towar niż zamówiony, a sprzedawca nie odpowiada na reklamacje lub w Twojej ocenie łamie prawo: NIE ZWRACAJ SIĘ Z TYM PROBLEMEM DO IAI.

Dlaczego? Obowiązująca nas ze sprzedawcą umowa zakłada profesjonalną obsługę i ochronę go przed różnymi rodzajami zagrożeń. Niektóre z tych zagrożeń mogą być atakami socjotechnicznymi polegającymi na tworzeniu wrażenia, że uczciwy sklep jest nieuczciwym. Łatwo taki atak przypuścić wysyłając emaile, których wiarygodności nie jesteśmy w stanie ocenić.

Dlatego prosimy o kontakt wyłącznie z podmiotami właściwymi do ścigania przestępstw tj. policja i prokuratura. Podczas dokonywania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zostanie sprawdzona twoja tożsamość i zostaniesz pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Taki sygnał jest dla nas wiarygodny i w przypadku nawiązania kontaktu przez policję, prokuraturę, sąd lub inny urząd (np. Celny), takie zgłoszenie będzie podstawą do uznania, że mamy do czynienia z wiarygodnym zgłoszeniem problemu.

Zanim dokonasz zgłoszenia na policję

Zanim dokonasz zgłoszenia prosimy o upewnienie się, ile faktycznie czasu minęło od prób nawiązania kontaktu i odczekać przynajmniej kilkanaście dni roboczych. Niektórzy z naszych klientów to mikroprzedsiębiorstwa i ich właściciele mogą przebywać na zwolnieniu lekarskim spowodowanym ciężką chorobą lub wyjechać na wakacje. Zweryfikuj też faktyczny czas dostawy podany na stronie lub w zamówieniu. Często klienci przyzwyczajeni do krótkich terminów realizacji zamówienia, nie zwracają uwagi, że dany towar musi być wykonany lub sprowadzony na zamówienie. Wtedy termin realizacji zamówienia może być znacznie dłuższy, ale nadal jest to prawidłowe zamówienie. Sprawdź również skrzynkę ze spamem (pocztą śmieciową), czy nie utknął tam mail od sprzedawcy, w którym być może są ważne wyjaśnienia. Jeżeli płaciłeś przelewem, upewnij się proszę, czy w banku z jakiegoś powodu nie masz zwrotu przelewu, być może był źle wykonany i ostatecznie nie dotarł do sprzedawcy, co wstrzymuje realizację zamówienia.

Jeżeli upewniłeś się, że podjąłeś więcej niż jedną próbę kontaktu przynajmniej telefonicznie na wskazany na stronie telefon i emailowo, powinieneś udać się na policję.

Przygotuj się do wykonania zgłoszenia. Zrób wydruki:

  1. Dokumentujące zakup, szczególnie email potwierdzający złożenie zamówienia, jego opłacenie, email z potwierdzeniem wysłania zamówienia.
  2. Strony kontakt sklepu internetowego, która powinna zawierać dane kontaktowe i dane firmy.
  3. Potwierdzenia przelewu lub płatności kartą płatniczą z banku.
  4. Jeżeli posiadasz numer przesyłki, wydruk ze strony kuriera wskazujący na drogę przesyłki.
  5. Wydruk niniejszej strony

Dokonanie zgłoszenia na policję

Oprócz dokonania zgłoszenia, opisującego okoliczności zawarcia transakcji i informacje na temat zamówienia jakie powinieneś przygotować, prosimy o podanie prawdziwych informacji na temat działalności IAI. i charakteru naszej usługi. Pamiętaj, że im więcej precyzyjnych informacji dostarczysz podczas zgłoszenia, tym szybciej sprawa się zakończy. Niekompletne lub nie do końca sprawdzone informacje mogą opóźnić wyjaśnienie sprawy i tym samym odzyskanie pieniędzy nawet o kilka lat.

Podczas zgłoszenia prosimy zatem o wskazanie, że sklep internetowy korzysta z usługi IdoSell, wskazując policji kontakt wskazany w akapicie poniżej.

Jak współpracujemy z policją i prokuraturą?

W IAI mamy wyznaczony specjalny zespół, którego jednym z zadań jest współpraca z organami ścigania i urzędami. Specjalny kontakt to e-mail fraud@idosell.com. Alternatywnie można się z nami kontaktować poprzez fax +48914436601 lub korespondencyjnie na adres IAI sp. z o.o., al. Piastów 30, 71-064 Szczecin Jeżeli otrzymujemy prawidłowe zapytanie, zawierające zwolnienie z tajemnicy służbowej na adres fraud@idosell.com, najwyżej w przeciągu tygodnia dostarczamy potwierdzenia danych dotyczących danej transakcji.

Jeżeli pytanie z policji lub prokuratury dotyczy potwierdzenia wpłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu, jakie powinien dostarczyć podczas zgłoszenia kupujący. Znacząco ułatwia to odnalezienie wpłaty. Jeżeli przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest możliwe, prosimy o podanie daty i godziny transakcji, jej kwoty oraz tytułu, co również ułatwia odnalezienie odpowiedniej wpłaty i udzielenie potrzebnej odpowiedzi.

Co robimy w przypadku podejrzenia, że jeden z naszych klientów nierzetelnie realizuje zamówienia?

Tak jak pisaliśmy wcześniej, nie możemy zamknąć sami sklepu internetowego naszego klienta. Sklep internetowy chroni przed tym pisemna umowa jaką zawiera z nami, gwarantująca 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jedyny wyjątek od tej reguły, to gdy otrzymamy wniosek o wyłączenie lub zablokowanie sklepu od uprawnionego do wydania takiej decyzji podmiotu. Są to m.in. sąd, prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona sklepu, co do którego otrzymaliśmy nawet wiele, jedynie emailowych zgłoszeń, jest naszym obowiązkiem, o czym piszemy powyżej.

Zupełnie inną sytuacją jest ta, w której otrzymujemy takie informacje od organów ścigania lub urzędów. Jeżeli nie wystąpią one z wnioskiem o zablokowanie, badamy wnikliwie sprawę i wysłuchujemy racji właściciela sklepu internetowego. Zawsze przy tym badamy niezależne fakty tj. umieszczone w systemie numery przesyłek, zaksięgowane płatności, wystawione dokumenty sprzedaży itp. Takie badanie wykonywane jest ręcznie, przez doświadczoną osobę i zajmuje nawet parę tygodni i jest konieczne do tego, abyśmy wykonali należycie nasz obowiązek ochrony sklepu internetowego. Jeżeli w wyniku tego badania stwierdzimy, że istnieje realne podejrzenie, że sklep łamie prawo, wypowiadamy mu umowę na prowadzenie sklepu internetowego, dając 3 miesięczny okres wypowiedzenia, w którym sklep musi znaleźć sobie nowego usługodawcę. W przypadku wypowiedzenia umowy przez IAI po okresie wypowiedzenia, wszystkie dane takiego sklepu są archiwizowane, tak abyśmy byli w stanie dostarczyć organom ścigania możliwie dokładnych i wiarygodnych informacji na temat sprzedawcy i danej transakcji.

Z uwagi na tajemnicę służbową, o ustaleniach i relacjach łączących nas z klientem, nie możemy informować osób postronnych. Prosimy zatem o nie wypytywanie nas o te fakty, gdyż nie wolno nam ich zdradzić, bez wniosku zwalniającego nas z tajemnicy służbowej, wystawionego przez uprawniony do tego organ tj. policja, prokuratura, czy sąd.

Jeżeli uważasz, że sklep internetowy nie ma prawa posługiwania się znakami towarowymi

Otrzymujemy czasami bezpośrednio lub pośrednio wnioski od firm wynajętych do ochrony znaków towarowych producentów, o zamknięcie sklepu internetowego, ponieważ uważają, że nie ma on prawa do używania danego znaku. Firmy tego typu starają się pominąć kontakt ze sklepem internetowym, powołując się na obowiązek zamknięcia nielegalnej strony internetowej przez dostawcę usług hostingowych. Taki wniosek, o ile nie zostanie wystosowany ze strony organu ścigania lub uprawnionego urzędu, zostanie przez nas odrzucony. IAI obsługuje zweryfikowanych, profesjonalnych sprzedawców i nie możemy automatycznie wyłączyć sklepu na podstawie takiego zgłoszenia.

Prosimy uwzględnić, że sklep internetowy, w przypadku zakupu towaru z legalnego źródła ma prawo, a nawet obowiązek do rzetelnego poinformowania o właściwościach towaru. Obejmuje to także nazwę producenta, prezentację zdjęć towaru zawierających znak towarowy, umieszczenie logo przy towarze w miejscu przewidzianym na logo producenta. Jeżeli klient nabył towar legalnie, ma prawo prezentować nazwę producenta, nawet jeżeli nie ma do tego specjalnej licencji.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o sprzedaż towarów podrobionych, specjalny zespół powołany do tego celu zweryfikuje dokumenty zakupu, bez ich udostępniania na zewnątrz. Dzięki temu będziemy w stanie potwierdzić legalność źródła zakupu towarów i taki sklep nie będzie miał podstaw do zamknięcia.