Bramka Get Products

Bramka służy do pobierania informacji o nieusuniętych produktach. Bramka stronicuje wyniki. Maksymalna ilość zwracanych przy jednym wywołaniu produktów to 100. Numer strony określa parametr "results_page", ilość wyników na stronie określa parametr "results_limit". W wyniku zwracany jest zawsze numer aktualnej strony, ilość wyników na stronie, ilość stron wszystkich znalezionych wyników oraz ilość wszystkich wyników. Wszystkie parametry wejściowe, za wyjątkiem elementu "authenticate", są opcjonalne i można stosować je w dowolnej konfiguracji i w niektórych przypadkach wielokrotnie je powtarzać.