Cennik szczegółowy usługi kurierskiej DPD by IAI

Operator w ramach usługi "DPD by IAI" na podstawie umowy z DPD Polska sp. z o.o. (zwanej dalej DPD Polska) organizuje możliwość opłacania przesyłek kurierskich za pośrednictwem Usługi. Dzięki tej możliwości Klient realizuje dokładnie takie same usługi i z takimi samymi prawami i obowiązkami, jak w przypadku samodzielnie podpisanej przez Klienta umowy i rozliczeń z DPD Polska. Dzięki organizacji systemu dla dużej grupy klientów, oferta charakteryzuje się niższymi cenami i brakiem potrzeby podpisywania dodatkowej umowy przez Klienta. W rozumieniu przesyłki, Operator jest Płatnikiem, Klient Nadawcą a wskazany przez Klienta, Klient sklepu internetowego Odbiorcą. Usługa DPD by IAI oferowana jest tylko dla przesyłek nadawanych z terytorium Polski. Pobrania realizowane są wyłącznie w PLN jako przekazanie środków klienta do BOK do dalszej jego dyspozycji, bez naliczania prowizji.

Operator ze względu na konieczność kredytowania przesyłek zastrzega prawo do ograniczenia możliwości korzystania z usługi DPD by IAI do wybranych grup klientów. Do skorzystania z usługi DPD by IAI nie jest konieczne podpisanie odrębnej umowy, jednak Operator ma prawo wymagać przesłania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (CL\3). Aby nadać przesyłkę poprzez DPD by IAI konieczne jest wygenerowanie przesyłki poprzez panel administracyjny. DPD Polska nie przyjmie przesyłek wypisanych ręcznie lub wygenerowanych w inny sposób niż poprzez Usługę.

Do kwot z cennika doliczana jest przez DPD opłata energetyczna. Jej wysokość wyliczana jest co miesiąc przez DPD.

1. Zasady świadczenia usług

 1. Parametry paczki
  1. Maksymalna waga paczki w przesyłce wynosi 31,50 kg. Istnieje możliwość nadania paczki powyżej 31,50 kg przy czym sposób jej dostawy i odbioru musi zostać wcześniej ustalony z oddziałem DPD Polska.
  2. Maksymalna długość wynosi 150cm (dłuższe przesyłki, patrz Przesyłki niestandardowe).
  3. Maksymalna wysokość + szerokość + długość wynosi 300cm.
  4. Maksymalna objętość paczki wynosi 0,35m3.
  5. Przesyłka niesortowalna - przesyłka która ze względu na swoje właściwości (m.in. kształty, wymiary, ciężar i delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie.
  6. Pozostałe informacje na temat standardu przygotowywanej paczki można znaleźć na stronie DPD
 2. Opakowanie
  1. Nadawca zobowiązany jest przekazać przesyłkę do DPD Polska w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytków oraz uszkodzeń.
  2. Istnieje możliwość zamówienia opakowań do transportu. Aktualna oferta usług związanych z opakowaniami znajduje się na [/pl/shop/broker/dpd/materials/ naszej stronie]
 3. Dodatkowa ochrona i odpowiedzialność - szczegółowy zakres odpowiedzialności DPD Polska uregulowany został w warunkach wykonywania usług krajowych i międzynarodowych opisanych na stronie http://www.dpd.com.pl
  1. DPD Polska ponosi odpowiedzialność do wartości rzeczywistej, nie większej niż 1000zł za każdą paczkę w przesyłce oznaczoną listem przewozowym
  2. Na paczki o wartości powyżej 1000zł możliwe jest wykupienie dodatkowej ochrony
  3. Wpisanie wartości lub kwoty pobrania na liście przewozowym powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony
 4. Procedura nadawania przesyłek została opisana na stronie /pl/shop/broker/dpd/collection-request/
 5. W przypadku gdy zgodnie ze złożonym zleceniem kurier DPD Polska stawi się po odbiór przesyłki, a ona nie zostanie nadana do przewozu, naliczana jest opłata 5zł.
 6. Czas realizacji usługi
  1. Gwarantowany termin doręczenia to następny dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, nie dotyczy przesyłek adresowanych do osób prywatnych - B2C oraz paczek o wadze powyżej 31,50kg)
  2. Wcześniejsze terminy doręczeń możliwe są poprzez wykupienie usługi Ekspresowego serwisu krajowego.
  3. W przypadku braku próby doręczenia następnego dnia roboczego usługa wykonywana jest za złotówkę (nie dotyczy przesyłek adresowanych do osób prywatnych - B2C oraz paczek o wadze powyżej 31,50kg)
  4. Odbiór przesyłki na zlecenie klienta jest wykonywany od osoby trzeciej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia
  5. Gwarantowany termin doręczenia przesyłek adresowanych do osób prywatnych - B2C oraz paczek o wadze powyżej 50kg wynosi 5 dni roboczych
  6. Gwarantowany termin doręczenia pozostałych niezdefiniowanych powyżej przesyłek wynosi 14 dni.
 7. Paczki o wadze do 31,50 kg realizowane są w serwisie "od drzwi do drzwi".
 8. Zlecenie odbioru z terytorium Polski realizowane jest bez opłat dodatkowych.
 9. Dla przesyłki zwrotnej w przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata, naliczana jest ponownie opłata taka sama jak przy przesyłce pierwotnej. Czas realizacji usługi wynosi do 48h.
 10. W usłudze DPD by IAI dostępna jest płatność za pobranie kartą i gotówką.

2. Usługi podstawowe DPD Classic (Standardowy serwis krajowy)

Przesyłka to całkowita ilość paczek wysłanych w tym samym czasie z jednego miejsca pod jeden adres. Jeżeli pod jeden adres wysyłana jest więcej niż jedna paczka, suma opłaty za jedną przesyłkę odpowiada sumie opłat za poszczególne paczki.

Usługa Cena netto od 2022-05-01 Finalna cena netto za usługę nadania paczki od 2022-05-01 Finalna cena brutto za usługę nadania paczki od 2022-05-01 Cena finalna netto po rabacie za odbiór w punkcie Pick Up Cena finalna brutto po rabacie za odbiór w punkcie Pick Up
PACZKA OD 0KG DO 2KG 12,52 zł 14,63 zł 18,00 14,31 17,60
PACZKA OD 2KG DO 5KG 13,27 zł 15,45 zł 19,00 15,45 19,00
PACZKA OD 5KG DO 20KG 14,86 zł 17,07 zł 21,00 17,07 21,00
PACZKA OD 20KG DO 31.5KG 15,12 zł 18,29 zł 22,50 - -
PACZKA OD 31.5KG DO 40KG (*) 36,85 zł 44,72 zł 55,00 - -
PACZKA OD 40KG DO 50KG (*) 38,14 zł 46,34 zł 57,00 - -
PACZKA OD 50KG DO 300KG (*) 112,18 zł 135,77 zł 167,00 - -
PACZKA OD 300KG DO 500KG (*) 125,91 zł 152,85 zł 188,00 - -
PACZKA OD 500KG DO 700KG (*) 162,09 zł 196,34 zł 241,50 - -
USŁUGA POBRANIA (**) 2,13 zł 2,13 zł

(*) Przesyłka paletowa:
- Paczka nadawana musi być na palecie EURO do 180cm wysokości
- Dotyczy paczek, w odniesieniu do których cena za usługę ustalana jest na podstawie wagi gabarytowej zgodnie z Art. 6 i 7
(**)Usługa pobrania dopłata:
- C.O.D. płatność kartą kartą i gotówką ma tą sama kwotę

Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług
- Cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową. DPD zafakturuje wyższą wagę gabarytową w przypadku, gdy przekroczy 31,5 kg. wzór na wagę gabarytową: dł. x szer. x wys. ( cm ) / 6000 = suma nie powinna przekraczać 31,5 kg
- Paleta przemysłowa - Wprowadzenie nowej usługi umożliwi Naszym Klientom wysyłanie palet o maksymalnych wymiarach podstawy 120cm/120cm.
Dopłata za paletę większą od palety Euro - + 46 PLN netto
- Maksymalnej długości paczki standardowej to 150 cm
- Przepakowywanie + 10 zł – opłata związana z przepakowaniem paczek, które tego wymagają, czyli są m. in. uszkodzone, nieprawidłowo zapakowane, zagrażające uszkodzeniu sortera lub uszczerbkiem na zdrowiu pracowników je obsługujących, w tym uniemożliwiające bezpieczny przewóz i wydanie Odbiorcy. Opłata dotyczy paczek krajowych oraz międzynarodowych.
-Dopłaty strefowe – Dotyczą wszystkich palet oraz paczek o wadze rzeczywistej lub gabarytowej przekraczającej 31,5 kg
Doręczenie w 2 strefie – 24 zł netto za paczkę/paletę
Doręczenie w 3 strefie – 44 zł netto za paczkę/paletę

Kody pocztowe związane ze strefami dostępne są na stronie DPD

3. Przesyłki niestandardowe DPD Classic

 1. Przesyłki dłużycowe - możliwość wysyłania paczek dłużycowych od 2,5 do 5 metrów.

- Suma pozostałych boków nie może przekroczyć 60 cm
- Za każdy dodatkowy metr doliczane jest 100 kg wagi, przykład:
Paczka 10 kg , długości 370 cm, pozostałe boki po 10 cm – waga paczki zostanie zmieniona na 210 kg (będzie liczona jak paleta do 300 kg) + opłata niestandard

 1. Waga gabarytowa- w przypadku gdy waga gabarytowa paczki jest wyższa niż 10 kg w serwisie krajowym, cena zostaje naliczona w oparciu o wagę gabarytową.

Wzór na wagę gabarytową = wysokość x szerokość x długość/ 6000

- W serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC EXPORT oraz DPD CLASSIC IMPORT w przypadku gdy waga gabarytowa jest wyższa niż 41,6 kg cena naliczana jest w oparciu o wagę gabarytową.
Nie zmienia to zasadniczo sposobu rozliczania paczek, ponieważ paczki międzynarodowe muszą się zmieścić w wielkości:
2x długość + 2 x szerokość + wysokość < 300 cm , gdzie wysokość jest rozumiana jako najdłuższy bok.

 1. Uwaga 2: DPD Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi paczki deklarowanej przez Klienta na Liście przewozowym.

4. Ekspresowy serwis krajowy

Usługa dostępna zgodnie z Tabelą dostępności usług DPD umieszczonej na stronie http://www.dpd.com.pl

 1. DPD 9:30 - doręczenie następnego dnia roboczego do 9:30, a w okresie od 1 listopada do 1 marca do godziny 10:30 Cena usługi podstawowej + 40zł
 2. DPD 12:00 - doręczenie następnego dnia roboczego do 12:00 - Cena usługi podstawowej + 20zł
 3. DPD na godzinę - doręczenie następnego dnia roboczego o wybranej godzinie +/- 20 minut od zastrzeżonej godziny w przedziale czasowym od 10:30 do 16:00. W przedziale czasowym od 18:00 do 8:00 usługa w standardzie 48 godzinnym - Cena usługi podstawowej + 30zł

5. Rabat za odbiór w punkcie Pick UP

Cena usługi podstawowej jest obniżona jeśli:
- Nadawca w momencie generowania etykiety zadeklaruje odbiór paczki w punkcie Pic UP
- Odbiorca podejmie paczkę w punkcie Pic UP
UWAGA Usługa będzie dostępna w IAI Broker w późniejszym terminie

6. Usługi międzynarodowe DPD (Serwis drogowy)

 1. Przesyłka szczególnie wartościowa - DPD Polska od 01.05. 2019 przyjmuje przesyłki wartościowe do 13000 EURO w serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC Export, DPD Express oraz DPD MAX.

Podane ceny przeliczane są według średniego kursu NBP z dnia wysyłki. Podane ceny są cenami netto

cena podstawowa za 1 pacz. Dodatkowe opłaty
Kraj docelowy Strefa Czas dostawy (1) Cena za 1 pacz. do 3kg Cena za 1 pacz. do 10kg Cena za 1 pacz. do 20kg Cena za 1 pacz. do 31.5kg Odprawa celna (2) Dodatkowa opłata strefowa (3)
Austria 1 3 dni 10,10€ 12,60€ 13,10€ 13,10€ n.d. n.d.
Belgia 1 2 dni 10,10€ 12,60€ 13,10€ 13,10€ n.d. n.d.
Bośnia i Hercegowina 3 6 dni 35,10€ 35,10€ 35,10 € 35,10€ 40,00€ n.d.
Bułgaria 2 4 dni 14,60€ 16,60€ 19,10€ 19,10€ n.d. n.d.
Chorwacja 3 4 dni 15,10€ 17,10€ 19,60€ 32,10€ n.d. 10.00€
Czechy 1 2 dni 9,60€ 10,60€ 11,60€ 11,60€ n.d. n.d
Dania 1 3 dni 11.10€ 12,60€ 15,10€ 15,10€ n.d. 20,00€
Estonia 1 2 dni 10,60€ 14,60€ 14,60€ 14,60€ n.d. 10,00€
Finlandia 2 4 dni 15,10€ 16,10€ 19,10€ 19,10€ n.d. 30,00€
Francja 2 3 dni 14,10€ 16,60€ 18,60€ 18,60€ n.d. 10,00€
Guernsey (4) 2 4 dni 25,10€ 31,10€ 36,10€ 36,10€ 40,00€ 10,00€
Grecja 3 5 dni 15,10€ 17,10€ 19,60€ 32,10€ n.d. 11,00€
Hiszpania (5) 3 4 dni 13,10€ 16,10€ 21,60€ 21,60€ n.d. 15,00€
Holandia 1 2 dni 10,60€ 14,60€ 16,10€ 16,10€ n.d. 10,00€
Irlandia 3 4 dni 16,10€ 18,10€ 21,60€ 21,60€ n.d. n.d.
Jersey (4) 2 4 dni 25,10€ 31,10€ 36,10€ 36,10€ 40,00€ 10,00€
Lichtenstein (4) 2 4 dni 25,10€ 31,10€ 36,10€ 36,10€ 40,00€ 10,00€
Litwa 1 2 dni 10,60€ 12,10€ 15,10€ 15,10€ n.d. n.d.
Luksemburg 1 2 dni 10,60€ 14,60€ 16,60€ 16,60€ n.d. n.d.
Łotwa 1 2 dni 10,60€ 14,60€ 16,60€ 16,60€ n.d. n.d.
Niemcy (6) 1 2 dni 8,60€ 10,10€ 11,60€ 11,60€ n.d. 10,00€
Norwegia (4) 3 5 dni 20,10€ 24,10€ 27,10€ 32,10€ 40,00€ 60,00€
Portugalia 3 4 dni 15,10€ 17,10€ 19,60€ 23,10€ n.d. 20,00€
Rumunia 2 3 dni 15,10€ 17,10€ 20,10€ 20,10€ n.d. n.d.
Serbia (4,7) 3 6 dni 35,10€ 35,10€ 35,10€ 35,10€ 40,00€ n.d.
Słowacja 1 2 dni 9,60€ 10,60€ 11,60€ 11,60€ n.d. n.d.
Słowenia 2 4 dni 11,60€ 16,60€ 19,10€ 19,10€ n.d. n.d.
Szwajcaria (4) 2 4 dni 17,10€ 18,10€ 20,10€ 20,10€ 40,00€ 45,00€
Szwecja 2 3 dni 11,60€ 16,60€ 20,10€ 20,10€ n.d. 15,00€
Ukraina (4) 1 4 dni 17,10€ 18,10€ 20,10€ 20,10€ 15,00€ n.d.
Węgry 1 2 dni 11,60€ 15,10€ 17,60€ 17,60€ n.d. n.d.
Wielka Brytania i Irlandia Płn. (8) 2 3 dni 13,10€ 15,10€ 17,60€ 17,60€ 10,00€ 10,00€
Włochy (9) 2 4 dni 14,10€ 17,10€ 18,60€ 18,60€ n.d. 15,00€
Wyspa Man 2 4 dni 20,10€ 25,10€ 30,10€ 35,10€ n.d. n.d.

Opłata bezpieczeństwa jest naliczana od 2018r do paczek międzynarodowych i obecnie wynosi 0,3 EUR
Opłata bezpieczeństwa naliczana jest za sprawdzanie /prześwietlanie przesyłek pod kątem zgodności ich zawartości z opisem na etykiecie. Sprawdzane jest w szczególności czy przesyłki nie zawierają towarów zabronionych


1 Podano standardowe czasy doręczeń w dniach roboczych; dodatkowe informacje o czasach doręczeń znajdują się w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług.
2 Podano cenę podstawową za odprawę celną; szczegółowe informacje o odprawie celnej znajdują się w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług.
3 Tabela kodów pocztowych objętych dopłatami dostępna jest na stronie DPD.
4 Realizacja odprawy celnej dodatkowe 2 dni
5 Nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila
6 Dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 50 EUR dotyczy miejscowości Busingen
7 NIe obejmuje Czarnogóry i Kosowa
8 Dodatkowy dzień tranzytu w przypadku Offshores (Highlands, Sky, Orkney, Shetland, Oban, Arran)
9 DPD nie doręcza paczek do Watykanu i San Marino; dopłata strefowa i odprawa celna w wysokości 100 EUR dotyczy miejscowości Livigno i Campione d'Italia
10 Dla wagi gabarytowej w serwisie międzynarodowym DPD Classic Export wylicza się przedział cenowy na podstawie wskazanych niżej parametrów:
wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) / 6000 - dotyczy paczek o wadze gabarytowej większej niż 10 kg.

Do ceny każdej paczki należy doliczyć dopłatę paliwową, naliczaną zgodnie z tabelą na
stronie DPD
Ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny w Euro przeliczane wg średniego kursu NBP
z dnia wysyłki

Uwagi ogólne

 1. Cena jest niezależna od ilości wysłanych przesyłek w poprzednim lub bieżącym Okresie rozliczeniowym.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym cenniku stosuje się regulamin i cennik usług kurierskich DPD, czyli tak samo jak by Klient podpisał własną umowę z firmą kurierską.
 3. Wszelkie dopłaty, inne niż uregulowane w niniejszym cenniku, naliczane są na zasadach ogólnych i Operator nie zarabia na nich, przekładając je wprost na fakturę Klienta. W przypadku chęci reklamowania dopłat, Operator składa w imieniu Klienta reklamację, tak jak Klient składałby ją w przypadku posiadania własnej umowy z firmą kurierską.