Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiany w przechowywaniu zdjęć towarów: automatyczne generowanie WebP, nowy sposób przechowywania, aktualizacja dopłat za dodatkową przestrzeń

W kwietniu zaczniemy stopniowo wdrażać w panelach IdoSell możliwość automatycznego generowania zdjęć towarów w formacie WebP połączone z nowym sposobem przechowywania zdjęć. A już od 1 maja 2023 zmienimy sposób rozliczania wykorzystanej przestrzeni dyskowej. Z tego wpisu dowiesz się o szczegółach zmian związanych ze zdjęciami do towarów i ich przechowywaniem, które zaczniemy stopniowo wprowadzać jeszcze w kwietniu 2023 roku.

Zapowiedź zmian dla przechowywania zdjęć towarów

Co się zmieni w sposobie przechowywania zdjęć towarów?

 • Dodamy opcję automatycznego generowania kopii zdjęcia w formacie WebP.
 • Wycofamy profile zdjęć na rzecz globalnych rozmiarów zdjęć z możliwością ustawienia innych rozmiarów w każdym sklepie w panelu.
 • Będziemy zawsze przechowywać oryginały zdjęć.
 • Zdjęcia w różnych rozmiarach będziemy przechowywać w oddzielnej chmurze. Nie będziemy uwzględniać duplikatów dla takich zdjęć.
 • Rozliczenie dopłat do wykorzystanej przestrzeni dyskowej będzie generowane tylko raz w miesiącu. Ta zmiana obejmie wszystkich merchantów już od 1 maja 2023.

Część z tych zmian jest już dostępna u wybranych merchantów, z którymi prowadzimy pilotaż oraz w niektórych nowych panelach.

Automatyczne generowanie zdjęć w formacie WebP — optymalizacja ładowania strony sklepu i poprawa wyniku Google Page Speed

Możliwe będzie zapewnienie optymalnego formatu zdjęcia, które ma wpływ m.in. na wynik page speed mierzony przez Google.

Udostępnimy samodzielne zarządzanie ustawieniem, które pozwoli na generowanie dwóch formatów zdjęć. Dla każdego formatu wgrywanego zdjęcia będzie możliwe generowanie dodatkowo zdjęć w rozmiarach w formacie WebP. Dla zdjęć dodanych w formacie WebP generowana będzie dodatkowo kopia w formacie JPEG.

 • W przypadku starszych wersji przeglądarek, które nie obsługują formatu WebP, nadal będzie serwowane zdjęcie w JPEG. Obsługa tej opcji jest już dostępna w najnowszych rewizjach szablonów STANDARD i komponentów dostępnych w Composer. W przypadku szablonów indywidualnych stworzonych na bazie starszych rewizji konieczne będzie wprowadzenie stosownych zmian w szablonie.
 • Opcja będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

product-images-webp-pl

Profile zdjęć zastąpimy jedną konfiguracją rozmiarów zdjęć

Zmiana ta pozwoli dostosować wielkość zdjęć do szablonu sklepu i jego konkretnych miejsc, m.in. karty towaru czy listy towarów.

 • Dodanie zdjęcia do towaru spowoduje automatyczne wygenerowanie rozmiarów tego zdjęcia, zgodnie z konfiguracją w module "Konfiguracja towarów i zdjęć".
 • Zmiana rozmiaru zdjęć spowoduje wygenerowanie zdjęć w nowych rozmiarach dla wszystkich towarów w sklepie. Aby zachować ciągłość wyświetlania zdjęć - do czasu pełnego przetworzenia zdjęć w nowych rozmiarach, w sklepie będą serwowane zdjęcia ze starymi rozmiarami.
 • Możliwe będzie ustawienie jednego zestawu rozmiarów dla wszystkich sklepów w panelu bądź dla poszczególnych.

product-images-main-pl

Zdjęcia w różnych rozmiarach będziemy przechowywać w chmurze niezależnej od serwera sklepu

 • Zdjęcia w różnych rozmiarach nie będą już przechowywane na serwerze sklepu, ale w oddzielnej chmurze.
 • Nie będą liczyć się do "Limitu przestrzeni dostępnej w panelu", która oznacza maksymalny limit pojemności dysku na serwerze sklepu.
 • Dla rozmiarów "Konfiguracja towarów i zdjęć" zostaną zastosowane rozmiary, które zostały ustawione w profilu domyślnym dla zdjęć.
 • Wyeliminujemy duplikaty zdjęć. Zmiana ta będzie mieć pozytywne przełożenie na zajmowaną przestrzeń dyskową i ewentualne dopłaty za przekroczenie limitu przestrzeni dostępnej w ramach abonamentu za usługę IdoSell.

Przykład:

W towarach X, Y i Z występuje to samo zdjęcie ABC. Zdjęcie ABC ma wielkość 1 MB. Plik zdjęcia ABC zostanie policzony tylko 1 raz. Zajętość zdjęcia wyniesie 1 MB, a nie 3 MB.

Zdjęcia oryginalne będziemy przechowywać zawsze

Zdjęcie oryginalne jest bazą do tego, żebyśmy mogli wygenerować rozmiary zdjęć czy nałożyć lub usunąć znak wodny.

 • Nie będzie już możliwości włączenia/wyłączenia ustawienia "Przechowuj kopię zdjęcia dodawanego do towaru bez zmian rozmiaru (takie zdjęcie będzie wysyłane do serwisów zewnętrznych)". Ustawienie to zostanie wycofane.
 • Zdjęcia oryginalne nadal będą objęte limitem maksymalnej możliwej przestrzeni dyskowej dla danych, ponieważ zdjęcia oryginalne są przechowywane na serwerze sklepu.
 • W momencie włączenia nowego sposobu przechowywania zdjęć jako zdjęcie oryginalne zostanie wykorzystany jego oryginał (jeśli taki istnieje) bądź duże zdjęcie, zgodnie z ustawionym rozmiarem w module "Konfiguracja towarów i zdjęć".

Uproszczone nakładanie znaku wodnego

Nakładanie i usuwanie znaku wodnego na zdjęciach będzie odbywać się globalnie i będzie stosowane automatycznie dla wszystkich rozmiarów zdjęć.

product-images-watermark-pl

Od 1 maja zmienimy sposób naliczania dopłat za wykorzystaną przestrzeń dyskową

 • Rozliczenie będzie generowane raz w miesiącu, a nie tak jak do tej pory codziennie.
 • Na koniec każdego miesiąca sprawdzimy najwyższą wartość zajętego miejsca w danym miesiącu.
 • Tak jak do tej pory przekroczenie przestrzeni dostępnej w ramach abonamentu spowoduje dopłatę za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 GB (opłata zgodna z cennikiem IdoSell).

Przykład:

W abonamencie jest dostępne 10 GB przestrzeni dyskowej bez dodatkowych opłat.

W następujących dniach odnotowane zostało następujące wykorzystanie przestrzeni dyskowej:

 • 01.05: 9 GB
 • 14.05: 11 GB
 • 30.05: 6 GB

W związku z powyższym wykorzystana przestrzeń dyskowa wyniosła 11 GB z 10 GB dostępnych w ramach abonamentu. Dla podanego przykładu dopłata zostanie policzona na koniec miesiąca za dodatkowy 1 GB.

Kiedy zmiany będą dostępne w moim panelu?

 • Od 01.05.2023 dla wszystkich merchantów IdoSell zmienimy sposób rozliczania dopłat za dodatkowo wykorzystaną przestrzeń.
 • Pozostałe zmiany będziemy sukcesywnie wprowadzać w panelach IdoSell, po 10.04.2023.

Aktualizacja 19.04.2023

Z przyczyn technicznych nie możemy wprowadzić generowania tylko raz w miesiącu rozliczenia dopłat za dodatkowo wykorzystaną przestrzeń dyskową. Rozliczanie będzie generowane nadal codziennie, w sytuacji przekroczenia limitu bądź zwiększenia tego przekroczenia w danym dniu.

Powiązane treści