Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana zarządzania wpłatami

Zmianie ulega działanie modułu zarządzania wpłatami do zamówienia. Najbardziej widocznym elementem, jest nowy, dużo bardziej przejrzysty i oparty o okienka AJAX interfejs. Okienka te mogą być teraz wyświetlane w dowolnej części panelu administracyjnego. Na początek pojawiają się one w zarządzaniu zamówieniem, liście zamówień i seryjnej realizacji zamówień. Nowe okienka pozwalają na szybszy dostęp niż odbywało się to wcześniej, przez okna pop-up.

Dostrzegalną na pierwszy rzut oka zmianą, jest wyświetlanie salda wpłat do danego zamówienia (Pic. 1). Jest okno pokazywane w lewym, dolnym rogu okienka. Saldo ułatwi zbilansowanie wpłat do danego zamówienia i zostało przygotowane z myślą o dalszym rozszerzeniu i wprowadzeniu salda wpłat dla klientów. Jest to element zapowiedzianego na 2 Zjeździe Użytkowników IAI-Shop.com projektu mającego wprowadzić lepsze zarządzanie zwrotami i reklamacjami.

Szczegółowa lista zmian w ramach dzisiejszej aktualizacji:

 • zamiana wersji okienkowej pop-up na toplayer (Pic. 1)
 • nowy interfejs z wyświetlaniem salda wpłat
 • możliwość podglądu szczegółów operacji zmiany salda widząc kto i kiedy dokonał zaksięgowania wpłaty, a kto dokonał kiedy zwrotu (Pic. 2)
 • zmianę logiki mechanizmu wycofywania wpłat
 • wprowadzenie wsparcia dla różnych walut rozliczeniowych dla różnych sklepów
 • zostały dodane 2 nowe szablony e-maili zatwierdzenia zwrotu i zatwierdzenia opłaty manipulacyjnej
 • pojawiła się również zupełnie nowa opcja, pozwalająca na wysłanie wiadomości w oparciu o szablon, ale z możliwością jeszcze ich dostosowania i dopisania jakiegoś zdania lub nawet przeredagowania w całości wiadomości; wiadomość oczywiście jest wypełniona w miejscu zmiennych od razu wartościami z danego zamówienia. (Pic. 4)
 • w przypadku dodawania zwrotu można jednocześnie dodać opłatę manipulacyjną która pomniejszy wartość zwrotu. (Pic. 5)
 • podczas księgowania, anulowania itp. możemy zdecydować jak chcemy powiadomić konkretnego klienta (nie powiadamiać lub powiadomić e-mail, SMS lub obydwoma kanałami łącznie) (Pic. 6)
 • formy płatności oraz profile płatności nie uległy zmianom
 • obsługa zamówień za pobraniem, przedpłatą lub kredytem kupieckim również nie uległa zmianie

Najbardziej odczuwalną z punktu widzenia zmiany przyzwyczajeń jest zmiana logiki dotyczącej wycofywania wpłat np. gdy klient zrezygnuje z zamówienia i zwracamy mu pieniądze. Poprzedni mechanizm pozwalał na zmianę statusu zaksięgowanej wpłaty na zwrot lub anulowana, a historia zmian do salda widoczna była jedynie w historii zamówienia. Teraz wpłata może mieć jedynie 3 statusy: niezaksięgowana, zaksięgowana, anulowana.

Powstały również nowe typy wpłat (Pic. 2): wpłata, zaliczka, zwrot, opłata manipulacyjna. Typy mają wpływ na saldo zamówienia:

 • wpłata lub zaliczka - powoduje opłacenie zamówienia w wysokości swojej wartości
 • zwrot lub opłata manipulacyjna - powodują obniżenie tej wartości do opłacenia
 • opłata manipulacyjna jest przy tym pokazywana jako osobna pozycja na saldzie zamówienia, o ile podczas zwrotu zostanie ona ustanowiona (np. pokrycie kosztów przelewu zwrotnego)

Przykład:
Zamówienie ma wartość 200zł i wpłaty:

 • zaliczka 100zł
 • zwrot 45zł
 • opłata manipulacyjna 5zł
 • Klientowi pozostało do opłacenia jeszcze 150zł.

Co ważne, nie ma możliwości anulowania raz zaksięgowanych wpłat. Aby wpłatę skorygować należy skorygować wartość wpłat przy pomocy zwrotu. Nie można też zaksięgować raz anulowanych wpłat. Wyjątkiem jest księgowanie automatyczne przez system płatności, ale wtedy inna niezaksięgowana wpłata otrzyma status anulowania. Wynika to ze sposobu tworzenia wpłat przez te systemy. Zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości wykonywanych operacji dla klientów i w przyszłości pozwoli na budowę zupełnie nowych funkcjonalności, w tym wspomniane salda dla klientów i integrację z systemami zwrotów do zamówień.

Przy okazji przypominamy, że wszystkie zmiany we wpłatach odnotowują się w dzienniku zdarzeń i 90% pytań można rozwiązać samodzielnie zaglądając właśnie do tego dziennika zdarzeń.