Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana w generowaniu paczki plików IOF

Zainstalowaliśmy zmianę do modułu generowania oferty do potrzeb integracji w formacie IOF. Powinna ona skutkować mniejszą ilością problemów przy integracji, zwiększając spójność danych.

Zmiana polegają na tym, że pliki dodatkowe, składowe oferty IOF, zawierające dane kategorii, producentów, parametrów itp. do potrzeb mapowania będą teraz generowane nie każdorazowo na żądanie, czyli razem z plikiem full.xml. Zmiany te nie są bezpośrednio widoczne dla klientów, ale pozwolą na zachowanie spójności między plikiem full a plikami "satelickimi".

Dlaczego ta zmiana jest ważna? Rozwiązuje ona problem, jaki występował w sklepach o dużej dynamice zmian. Przykład: Plik full.xml wygenerował się w nocy, a rano w panelu usunięto kilka kategorii. Ktoś synchronizujący ofertę IAI Downloader otrzymywał powiadomienia o błędach, że towary są przypisane do nieistniejących kategorii. Nie był to błąd IAI Downloader, ale nieaktualności oferty, ponieważ plik full.xml był nieaktualny względem categories.xml. Teraz zawartość plików będzie już spójna, a usunięcie kategorii uwidoczni się następnego dnia.