Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiana sposobu logowania Google na "Logowanie Google+"

W ostatnim czasie Google, promując swój serwis Google+ dokonał zmiany w sposobie logowania kontami Google do serwisów internetowych, a tym samym sklepów w IAI-Shop.com. Dotychczas wykorzystywaną w sklepach IdoSell metodę Google wstrzymał dla serwisów internetowych, które dotychczas z niej nie skorzystały ani jeden raz. To "stare" logowanie Google działa bez problemu w sklepach, które miały to logowanie dotychczas włączone i było ono do końca kwietnia 2014 chociaż raz wykorzystane. Wszystkie sklepy w IdoSell, które starały się uruchomić możliwość logowania się kontem Google od maja 2014 nie mogły tego już zrobić.

Logowanie się za pomocą kont z serwisów społecznościowcyh jest bardzo wygodnym sposobem na uniknięcie pamiętania wielu różnych haseł do różnych serwisów internetowych, czy sklepów. W IAI-Shop.com umożliwiamy zakładanie kont w sklepach oraz logowanie się do nich za pomocą takich serwisów zewnętrznych jak Google, Facebook, czy PayPal.

Aby możliwe było korzystanie z logowania się kontem Google, Google umożliwił logowania się wyłącznie metodą logowanie Google+. IAI przygotowało odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli na skorzystanie z tego logowania w sklepach internetowych IAI-Shop.com.

Logowanie w sklepie

Odpowiedniej zmiany ustawień logowania klientów z serwisów zewnętrznych można dokonać w panelu administracyjnym sklepu w MODERACJA / Zarządzanie zachowaniem sklepu / Sposoby logowania. Nowe logowanie kontem Google znajduje się pod nazwą Google+.

Ustawienia w panelu administracyjnym sklepu

Co powinien zrobić sklep, który nie korzystał dotychczas z logowania z Google?

Taki sklep wystarczy, że uaktywni w swoim sklepie opcję Google+. Nic więcej nie musi robić.

Co powinien zrobić sklep, który korzystał dotychczas z logowania z Google?

W związku z tym, że logowanie Google+ działa na innej zasadzie niż dotychczasowe logowanie z Google, sklepy, które dotychczas korzystały ze "starej" metody nie powinny zmieniać bez zastanowienia wykorzystywanej obecnie metody na Google+. Jeśli to zrobią, to wszyscy klienci, którzy dotychczas korzystali z logowania kotem Google będą traktowani jakby logowali się kontem Google po raz pierwszy. W przypadku gdy klienci sklepów posługują się w sklepie adresem email identycznym jak ten, który wykorzystują do zalogowania się z Google, to po zaakceptowaniu okienka z prośbą o potwierdzenia chęci zalogowania, nie odczują zmiany.

Trochę inaczej będzie wyglądała scenariusz dla użytkowników, którzy w sklepie mają inne konto email niż to z którego się logują z Google. W tej sytuacji, po zaakceptowaniu okienka z prośbą o potwierdzenie logowania, zostaną potraktowani jako nowi klienci, gdyż sklep ich nie będzie w stanie prawidłowo rozpoznać, tym samym nie zobaczą danych swojego konta a ich panel klienta będzie pusty, bez historii.

W związku z tym na dzień dzisiejszy nie rekomedujemy zmieniania logowania z Google na logowanie Google+ dla sklepów w których logowanie Google działa poprawnie.

Potwierdzenie dostępu z Google

Google będzie wspierał logowanie Google jeszcze co najmniej rok, a w tym czasie przygotujemy sposób jak najłatwiejszego przemigrowania klientów sklepów logujących się kontem Google, tak aby odbyło się to z jak najmniejszą dla nich stratą.

Uwaga: z chwilą wyłączenia "starego" logowania Google w panelu sklepu, ta opcja zostanie schowana i nie będzie możliwa do włączenia w sklepie ponownie. Pozostanie jedynie możliwość włączenia logowania Google+