Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zestawy towarów wprowadzone

Skrót wiadomości

Zainstalowany został długo wyczekiwany system do łączenia wielu towarów w jeden zestaw i jego oferowania klientom w innej cenie, również na aukcjach internetowych. Przed zgłoszeniem ewentualnych problemów z wyświetlaniem powiązanych z towarami stron, prosimy o przeładowanie (Ctrl+R lub Cmd+R).

Pełna wiadomość

Po wielu miesiącach prac, wreszcie została wdrożona długo oczekiwana zmiana, która wprowadza zupełnie nowy typ towaru - tzw. zestawy. Zestaw jest to nowy typ towaru oferujący wszystkie właściwości zwykłego towaru poza własnymi stanami magazynowymi. Do zestawu podpięte są inne towary lub opakowania. Działanie zestawu jest inteligentne - stan magazynowy i dyspozycyjny wyliczany jest dynamicznie na podstawie stanów magazynowych i dyspozycyjnych wchodzących w jego skład towarów. Podobnie jest z dostępnością zestawu, którą określa najdłuższy czas oczekiwania na jeden ze składowych zestawów.

Do zestawu podpinane są towary lub opakowania a nie rozmiary. Oznacza to że to klient sklepu wybiera sobie który rozmiar z poszczególnego towaru kupuje. Dodatkowo dla każdego dołączonego towaru określamy ile sztuk (lub innych jednostek miar) jest przypisanych do danego zestawu oraz kolejność wyświetlania w zestawie. Dla każdego towaru w zestawie możemy określić czy proponować dany towar w zestawie po stronie sklepu czy też nie. Zestawy można grupować w grupę towarów.

Dzięki temu można przygotować np. zestaw jako garnitur (spodnie + marynarka) i umożliwić przełączanie między kolorami. Nie można natomiast dołączać całej grupy towarów do zestawu. A zatem jeżeli chcemy mieć zestawy ciemna marynarka + ciemne spodnie, jasna marynarka + jasne spodnie i ciemna marynarka + jasne spodnie, przygotować należy 3 zestawy. Dzięki temu zestawy pełną funkcję gotowej rekomendacji. Uzupełnia to świetnie możliwość ustawienia osobnego zdjęcia np. modela, który prezentuje cały garnitur.

Na karcie towaru znajduje się również opcja "Pokazuj zestaw jako jedną pozycję na dokumentach sprzedaży". Jeżeli opcja ta jest zaznaczona na "nie" na wszystkich dokumentach generowanych przy sprzedaży (np. faktury, emaile, dokumenty drukowane itp.), zestaw będzie rozbijany na poszczególne towary w zestawie. Wyjątkiem są dokumenty WZ dla których zawsze zestaw jest rozbijany na składowe.

Na wagę zestawu składa się suma wag poszczególnych towarów + waga samego zestawu. Parametr ten można jednak zmienić ręcznie.

Funkcją, która na pewno ucieszy wszystkich wystawiających na aukcjach, zwłaszcza Allegro, jest to, że zadbaliśmy już w pierwszej wersji aby zestaw można również wystawiać na aukcje. Jeżeli towary mają rozmiary, przed wystawieniem, osoba wystawiająca będzie poproszona o wybór poszczególnych rozmiarów dla towarów w zestawie.

Dodawanie zestawu jest analogiczne jak każdego innego towaru lub opakowania. Dodajemy nowy towar lub powielamy istniejący i jeżeli nie jest to zestaw zmieniamy mu opcję typ towaru na zestaw. Typ towaru możemy również zmieniać poprzez GET oraz API. Dodatkowo na karcie towaru i opakowania w sekcji "Zestawy" możemy wybrać "Dodaj zestaw z tym towarem". W takim przypadku zostanie utworzony nowy zestaw z przypisanym tym jednym towarem. Kolejne można dodać przechodząc do edycji zestawu. Podczas tworzenia zestawy kopiowane są wszystkie właściwości (np. cena, opisy, zdjęcia) z pierwszego towaru. Właściwości te można jednak dowolnie zmieniać. Można np. przypisać węzeł nawigacji o nazwie "zestawy komunijne".

Na karcie zamówienia w kolumnie typ towaru każdy zestaw posiada link [szczegóły], po kliknięciu w który rozwijana jest lista ze składowymi towarami w zestawie.

Aby zestawy były widoczne w sklepie konieczne jest posiadanie odpowiedniego komponentu do wyświetlania zestawów w masce sklepu. Maski STANDARD zostały w niego wyposażone. Wszystkie nowe sklepy będą w niego wyposażone od razu. Dotychczas stworzone sklepy, proszone są w przypadku chęci wykorzystania zestawów w swoich sklepach do kontaktu z opiekunami masek sklepów. Wystawianie zestawów na aukcjach, nie wymaga zmian w masce sklepu.

Zachęcamy do wprowadzenia funkcji zestawów do każdego sklepu i używania ich jako systemu rekomendacji ciekawie połączonych towarów. Dobrze dobrane zestawy, najlepiej przez ekspertów w danej dziedzinie, znacząco zwiększą średnią wartość jednego zamówienia i przysłużą się do wzrostu popularności sklepu wśród klientów.