Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zadania panelowe w tle - nowy mechanizm optymalizujący działanie Twojego sklepu podczas wykonywania dużych operacji

Obsługujemy coraz większe sklepy internetowe a niektóre moduły jak raporty wymagają czasami ogromnych obliczeń. Z uwagi na to, że niektóre operacje potrafiły przekroczyć limity pamięci lub czasu jaki ze względów bezpieczeństwa nakładamy na programy, stworzyliśmy proaktywnie zupełnie nowy mechanizm - zadania panelowe w tle. Mechanizm ten nie powoduje także blokowania sesji czy nawet całej bazy danych. Pozwoli nam więc w przyszłości na zbudowanie zupełnie nowej klasy narzędzi tj. raporty, bez rezygnowania z szybkiego działania sklepu, potrzeby uruchamiania dodatkowych serwerów itp.

W pierwszej kolejności do zadań panelowych w tle zostanie przeniesione dodawanie nowych i usuwanie starych sklepów. Usunięcie lub dodanie sklepu zostanie przekazane do kolejki operacji i wykonane w najbliższym, dogodnym momencie, bez blokowania pracy panelu administracyjnego Twojego sklepu. O zakończeniu wykonywania takiego zadania zostaniesz poinformowany za pomocą automatycznej wiadomości e-mail, a efekty będziesz mógł podejrzeć na stronie, z poziomu której operację zleciłeś.

Zadania panelowe w tle - Zadania panelowe w tle

Zadania panelowe w tle wykonywane będą w kolejności ich zlecenia i w momencie, w którym będą dostępne maksymalne zasoby na ich wykonanie. Dzięki temu masz pewność, że zadania niekrytyczne dla funkcjonowania Twojego sklepu nie spowolnią jego pracy a jednocześnie zostaną wykonane sprawnie i optymalnie.

Kolejne skomplikowane operacje, które wymagają dużej ilości obliczeń i których wykonanie może być odłożone w czasie będziemy sukcesywnie przenosić na mechanizm zadań panelowych w tle. Funkcjonalność zostanie udostępniona wszystkim klientom w ciągu dwóch tygodni.

O kolejnych modułach dodanych do tego systemu nie będziemy informowali w osobnych wpisach na blogu. Ich działanie będzie analogiczne do przedstawionego powyżej.