Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wysyłanie e-maili sklepowych przez konta SMTP

Wysyłane z serwerów sklepowych e-maile mogą trafiać do SPAMu np. na skutek błędnej konfiguracji domeny. Wysyłanie e-maili z kont takich jak Aplikacja Google, pozwala na dotarcie do każdego adresata. Wynika to z tego, że takie serwery pocztowe są zawsze dopisane to tzw. białych list, czyli serwerów dla których e-maile są zawsze dostarczane. Aby ułatwić docieranie z e-mailami do klientów, wprowadziliśmy możliwość ustawiania kont SMTP jako kont nadawczych do wysyłanych e-maili.

W konfiguracji e-maili wysyłanych do klientów (dział MODERACJA) pojawiła się możliwość dodania dowolnej ilości kont e-mail, które będą używane do wysyłania wiadomości generowanych przez IAI-Shop.com. Zdefiniowane konta e-mail przypisujemy następnie do wybranych wiadomości. Wszystkie, dodane wcześniej adresy nadawcze zostały zachowane. Nadal dostępne jest wysyłanie e-maili po staremu jako tzw. konto "wysyłane z serwera na którym jest sklep".

Dodatkowo, dla każdego konta e-mail możemy wprowadzić adres na który będą wysyłane kopie wszystkich wysyłanych wiadomości. Dzięki temu, można prześledzić treści wszystkich wysyłanych z systemu e-maili.

Wykonana zmiana jest częścią większego projektu, który w następnym etapie ma na celu, możliwość definiowania ustawień konta IMAP, które będą używane do zapisywania wysyłanych wiadomości. Po wprowadzeniu tej zmiany, sklep IAI-Shop.com uzyska dokładnie takie same możliwości jak aplikacje do obsługi poczty e-mail.

Po zakończeniu wszystkich etapów projektu, planujemy dla pojedynczych wiadomości przejść całkowicie na e-maile wysyłane via serwery SMTP, co ułatwi w razie niedostarczenia wiadomości samodzielne przeanalizowanie przyczyn, oraz umożliwi otrzymywanie zwrotek z niedostarczonych e-maili. Przejście na konta SMTP póki co, nie jest planowane dla newsletterów, którymi będziemy się zajmowali odrębnie.

W przypadku napotkania problemów z konfiguracją lub wykorzystania wysyłki SMTP, prosimy o powrót do wysyłki e-maili z serwera na którym jest sklep i kontakt w komunikatach z Support IAI S.A.