Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wydaliśmy IAI Downloader 1.9 - dzięki któremu można zintegrować bezpiecznie i bez opłat stany magazynów własnych

Ukazała się wersja 1.9 programu IAI Downloader, pozwalającego na integrację sklepu internetowego z danymi o towarach, stanach magazynowych i cenach, pozwalającego na stałą integrację. Nowa wersja 1.9 wprowadziła tzw. "piąty scenariusz", który pozwala na aktualizację stanów magazynowych magazynów własnych. Rozwiązanie to może w niektórych sytuacjach zastąpić potrzebę integracji przez API lub IdoSell Bridge.

Naszym celem jest oferowanie swobody wyboru co do stosowanych rozwiązań i programów. Ponieważ IdoSell Bridge oferuje intergcję z ograniczoną liczbą systemów, czyli wiodącymi producentami programów magazynowo-sprzedażowych, firmy korzystające z nietypowych rozwiązań lub systemów oferowanych w innych krajach niż Polska, nie mieli możliwości aktualizowania stanów magazynów własnych. Dlatego IAI Downloader 1.9 wprowadził prawdziwą rewolucję w zakresie integracji z systemami magazynowo-sprzedażowymi i ERP. Aby integrować stany magazynów własnych w sposób ciągły, wystarczy skorzystać z darmowego (oferowanego w cenie abonamentu) systemu IAI Downloader. W połączeniu z oferowaną aktualnie w wersji BETA możliwością eksportu plików EPP (standard EDI++) IdoSell jest pełnoprawnym graczem na rynku integracji z dużymi systemami ERP. Dodatkowo brak dodatkowej opłaty umożliwia integrację nawet najmniejszym firmom.

Warto przy tym zauważyć, że wdrożenie integracji opartej o system IAI Downloader 1.9 jest zadaniem bajecznie prostym i sprowadza się do wstępnej konfiguracji programu. Dzięki stosowaniu formatu IOF 2.5 nie ma nawet potrzeby uczenia programu kontekstu poszczególnych elementów XML lub kolumn w pliku CSV. Jest to zatem unikalne na skalę światową rozwiązanie pozwalające na stworzenie bardzo zaawansowanej integracji "wprost z pudełka". IdoSell Bridge jako narzędzie będzie rozwijany głównie jako narzędzie dla profesjonalistów, firm oczekującej realizacji zamówień w systemach magazynowo-sprzedażowych lub hurtownii internetowych.

Główne zmiany w tej wersji to:

Aktualnie opcja integracji umożliwiającej aktualizowanie stanów magazynów własnych:

 • Opcja jest dostępna wyłącznie dla ofert w formacie IOF 2.5..
 • Opcji tej nie można aktywować dla ofert już dodanych i skonfigurowanych.
 • Stany magazynów niewybranych do synchronizacji są ignorowane. Nie jest wykonywane zerowanie stanów, ani żadne inne, niejawne dla użytkownika operacje.
 • Jeżeli dwa lub więcej magazynów są przypisane do tego samego magazynu docelowego, ich stany zostaną zsumowane.

Interfejs informuje użytkownika o obydwu powyższych zasadach, jeżeli mają zastosowanie w kontekście wybranego mapowania.

 • Będzie aktywna dla ofert dodanych do IAI Downloader 1.9 w ramach odrębnego, nowego scenariusza, "Oferty własnej":

IAI Downloader 1.9 i wybór typu oferty

Pierwsza opcja - "Oferta od dostawcy" - odpowiada staremu działaniu aplikacji.
Po dodaniu "Oferty własnej" należy przypisać magazyny z oferty do wybranych magazynów w panelu docelowym:

IAI Downloader 1.9 i możliwość mapowania magazynów z oferty z magazynami w panelu administracyjnym

Inne nowe opcje i zmiany:

 • Możliwość aktualizowania danych rozmiarowych po nazwie rozmiaru (w scenariuszu Aktualizacja) - w starszych wersjach istniała możliwość aktualizacji wyłącznie po identyfikatorze rozmiaru.
 • Możliwość czyszczenia wartości tekstowych w towarze przy pomocy oferty lub aktualizacji pochodzących z plików własnych (CSV lub XML). Za pomocą pustego węzła xml lub pustej wartości w komórce csv można usunąć z towaru opis, nazwę, kod wyświetlany na karcie itp. - wszystkie wartości tekstowe. Uwaga: Dotychczas ustawienie pustej wartości było możliwe tylko dla kodu zewnętrznego systemu. Puste wartości dla innych tekstowych typów danych były jednak pomijane. Ta zasada działania została teraz ujednolicona i teraz puste wartości zerują wartości pól. Jeżeli nie chcą Państwo zerować wartości, proszę nie wybierać kontekstu danego elementu XML lub kolumny w pliku CSV.
 • Możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich kategorii dostawcy. Eliminuje uciążliwy wymóg zaznaczania kategorii do synchronizacji pojedynczo:

IAI Downloader 1.9 i możliwość zaznaczania wszystkich kategorii

 • Zmiana domyślnej wartości narzutu dla kategorii w ofercie. Dotychczas kategoriom w nowo dodanych ofertach aplikacja domyślnie przypisywała narzut w wysokości 5%. Obecnie domyślną wartością jest 0%, czyli brak narzutu. Zmiana nie działa wstecz.
 • Opcja wymuszania nadpisania zdjęć i nadpisania opisów została rozdzielona na dwie osobne opcje. Nie było możliwe włączenie nadpisywania opisów bez nadpisywania zdjęć i vice versa. W nowej wersji aplikacji ustawienia obu opcji są niezależne.
 • Opcja wymuszenia nadpisania zdjęć usuwa wszystkie stare zdjęcia z towaru, w całości zastępując stare zdjęcia nowym zestawem zdjęć, bez względu na ich liczbę. Dotychczas IAI Downloader usuwał tylko tyle starych zdjęć, ile wysyłał nowych. Jeżeli towar zawierał trzy zdjęcia, wysłanie dwóch nowych zdjęć pozostawiało trzecie zdjęcie bez zmian. Tę zasadę działania zmieniono na bardziej logiczną.
 • Automatyczne usuwanie nieaktualnych przypisań kategorii lub rozmiarów (wywoływane, gdy Downloader wykryje, że kategorie lub rozmiary usunięto z panelu) jest szczegółowo odnotowywane w Dzienniku zdarzeń aplikacji, co może być przydatne dla celów diagnostycznych.

Ważniejsze poprawki do stwierdzonych błędów

 • Usunięty problem "Niemożność przypisywania typów danych do takich węzłów xml, które występowały po raz pierwszy w dalszych częściach wgrywanego pliku, niż próbka objęta podglądem."
 • Usunięty problem "Niemożność zmiany elementu bazowego w pliku xml."
 • Usunięty problem "Błąd synchronizacji przy generowaniu oferty z pliku CSV, zawierającej parametry."
 • Usunięty problem "Zamknięcie okna podglądu towaru (w trybie debugowania) bez podjęcia decyzji było interpretowane jako zgoda na import lub aktualizację."
 • Usunięty problem :Zabezpieczenie przed nieprawidłowym plikiem full.xml - towar niezgrupowany, zawierający jednak nazwy wariantów powodował błąd krytyczny podczas synchronizacji."