Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadzamy możliwość tworzenia inspiracji, lookbooków i stylebooków poprzez Kolekcje - nowy typ towaru

Kolekcja, to obok dostępnego do tej pory zestawu, kolejny, dostępny od teraz sposób inspirowania klientów i oferowania im specjalnych zachęt za większe zakupy. Typowym zastosowaniem kolekcji mogą być inspiracje, lookbooki lub gotowe propozycje zakupu towaru z akcesoriami. Klient może podczas zakupu wybrać rozmiar lub wariant. Jeżeli klient kupi towary z kolekcji, zyskuje dodatkowy rabat, zależny od liczby kupowanych z kolekcji składowych.

Czym jest kolekcja?

Kolekcja jest bardzo zbliżona do zestawu, z tą różnicą, że w przypadku zestawu klient kupuje wszystkie towary wchodzące w jego skład w ustalonej przez sprzedającego ilości składowych oraz mając do wyboru udostępnione przez sprzedającego rozmiary, a w przypadku kolekcji, klient może kupić wszystkie lub tylko wybrane składowe kolekcji umieszczając w koszyku każdą składową w żądanej przez siebie ilości i wybierając spośród udostępnionych nie tylko rozmiarów, ale także wariantów.

Kolekcje - Kolekcje

Ceny kolekcji i zabezpieczenia rabatu

Kolekcja, tak jak zestaw, może mieć ustaloną stałą cenę lub cenę wyliczaną dynamicznie. W przypadku stałej ceny kolekcji jest to cena jaką zapłaci klient niezależnie od tego, czy do koszyka dodał pełną kolekcję, czy tylko jej wybrane składowe. Cena wyliczana dynamicznie pozwala określić cenę kupowanych z kolekcji towarów w zależności od ilości kupowanych składowych kolekcji i cen towarów składowych.

Kolekcja - koszyk klienta - Kolekcje towarów - widok kolekcji w koszyku

Gdy klient wybierze tylko jeden towar z kolekcji, wtedy taki towar dodany do koszyka nie będzie traktowany jako kolekcja, tylko jako pojedynczy towar. To spowoduje, że klient nie zyska rabatu związanego z zakupem kolekcji. Jeśli składowa kolekcji jest niedostępna, a kolekcja, w której ten towar jest składową, jest widoczna, wtedy będzie dodawane do koszyka jako kolekcja z tym towarem (aby klienci nie mieli wątpliwości).

Jak widoczne są kolekcje w template (masce) sklepu?

Aby móc wyświetlać kolekcję, template sklepu musi je obsługiwać. Stąd dla wcześniej stworzonych template, konieczna jest ich aktualizacja. W tym celu należy zgłosić komunikat do Działu Graficznego z informacją o chęci wprowadzenia zmian w masce dla wyświetlania kolekcji. Opiekun maski wyceni taką zmianę oraz poprosi o akceptację kosztów zadania. Jeśli korzystasz z template STANDARD, wystarczy samodzielnie jej zaktualizowanie do najnowszej wersji.

Kolekcje - Kolekcje

Przedstawione na dołączonych zrzutach ekranowych propozycje wyglądu i działania komponentów mogą być oczywiście zmienione i dostosowane do potrzeb Twojego sklepu. Nasza propozycja miała na celu uniwersalny wygląd, dostosowany do możliwości wykorzystania go w sklepie bez względu na branżę. Możesz w sklepie odzieżowym np. pokazywać jedynie ogromne zdjęcie stylebooka, wprowadzając zakup AJAX lub dostosować kartę kolekcji dowolnie, jak tylko chcesz.

Dla developerów

Rozwijane przez nas API nie wspiera jeszcze wszystkich możliwości kolekcji. Jeżeli jesteś developerem i pracujesz nad stworzeniem mechanizmu do składania zamówień w swoim systemie, to na chwilę obecną możesz złożyć zamówienie zawierające kolekcję tylko z domyślnymi ilościami składowych.

Aby umożliwić Ci złożenie zamówienia z kolekcjami ze zmienionymi ilościami składowych lub ich wariantami, prowadzimy intensywne prace rozwojowe bramek API IAI-Shop.com, a o ich wynikach poinformujemy Cię stosownym wpisem na naszym blogu.

Więcej o towarach złożonych, ich tworzeniu i obsłudze przeczytasz na stronach o kolekcjach i zestawach. O łączeniu towarów w grupy przeczytasz na stronie Wygodne grupowanie towarów w IdoSell. Jak w prosty sposób stworzyć grupę towarów z wykorzystaniem parametrów rozróżniających dowiesz się na stronie Grupowanie towarów z wykorzystaniem parametrów rozróżniających