Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wkrótce usuniemy zakładkę "Sposoby logowania" pozwalającą na zarządzanie logowaniem w sklepie kontami serwisów zewnętrznych oraz całkowicie wycofamy obsługę logowania za pośrednictwem OpenId

W module "MODERACJA / Panel klienta i Proces Składania Zamówienia (COP)" po 31 stycznia 2022 całkowicie usuniemy zakładkę "Sposoby logowania" oraz wycofamy bardzo mało popularną obsługę logowania za pośrednictwem OpenId.

Aktualnie logowanie serwisami zewnętrznymi jest zawsze włączone i nie ma możliwości sterowania aktywnością danych serwisów, dlatego istnienie tej zakładki nie ma już racji bytu. Z kolei aktualnie z możliwości logowania za pośrednictwem OpenId nie korzysta żaden ze sklepów IdoSell, co oznacza, że ta opcja straciła na znaczeniu i dalsze jej utrzymywanie jest nieuzasadnione.

Jeśli korzystasz z opcji przypisania grupy rabatowej po zarejestrowaniu konta, to musisz wiedzieć, że ta opcja również zostanie wycofana w momencie usunięcia zakładki "Sposoby logowania". W dalszej części tego wpisu dowiesz się co zrobić, aby uzyskać podobny efekt za pomocą innych narzędzi dostępnych w panelu IdoSell.

Dlaczego należy pozwalać klientom na szybkie zakładanie kont i logowanie się za pośrednictwem serwisów zewnętrznych

Duży wybór serwisów zewnętrznych, za pomocą których klient może zalogować się w sklepie może wpłynąć na szybką decyzję o tym, aby założył konto w sklepie i dokonał zakupu. Jest to po prostu często wygodniejsze niż przechodzenie od początku całego procesu rejestracji w sklepie, konieczność generowania kolejnego hasła i uzupełnianie wymaganych danych.

W IdoSell klienci mają możliwość logowania się wieloma kontami serwisów zewnętrznych. Na ten moment są to: Google, Facebook, LinkedIn oraz PayPal. Wartością dodaną jest również to IdoAccounts, który automatycznie pobiera i uzupełnia dane w formularzu. Klient sklepu nie musi wpisywać danych do zakupów, czy wybierać preferowanego punktu odbioru (np. paczkomat) co może być uciążliwe na urządzeniach mobilnych.

Co mam zrobić, jeśli chcę, aby moi klienci logowali się tylko wybranymi serwisami?

Nie zalecamy wprowadzania takiego ograniczenia. Niemniej, jeśli z jakiegoś powodu chcesz ograniczyć, bądź całkowicie wyłączyć logowanie za pośrednictwem serwisów zewnętrznych, to możesz wprowadzić odpowiednią modyfikację do CSS szablonu sklepu we własnym zakresie, bądź możesz zlecić taką zmianą naszym specjalistom.

Korzystam z przypisanych grup rabatowych dla rejestracji poszczególnymi serwisów serwisami zewnętrznymi, co dalej?

W module MODERACJA / Panel klienta i Proces Składania Zamówienia (COP) / Sposoby logowania dostępna jest opcja "Przypisz grupę rabatową dla klienta przy rejestracji". W związku z tym, że zakładka "Sposoby logowania" zostanie przez nas usunięta po 31 stycznia 2022, również zostanie usunięta wspomniana opcja.

Możliwość przypisania grupy rabatowej można uzyskać w sekcji KLIENCI / Grupy rabatowe klientów" (opcja "Automatycznie przypisuj tę grupę rabatową klientom"), bądź za pomocą wiadomości triggerowanych w sekcji MARKETING / Automatyzacja marketingu / Mechanizm IdoSell'' (typ wiadomości "Wiadomość wysyłana po zarejestrowaniu konta klienta" oraz ustawienie grupy rabatowej w sekcji "Lista akcji dodanych do kampanii").