Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

W ustawieniach kampanii dla kodów i kart rabatowych możesz teraz naliczać rabat od najwyższej ceny przekreślonej, także tej ustawianej swobodnie poza promocją

Jeżeli korzystasz ze swobodnego konfigurowania cen przekreślonych, to dokonaliśmy drobnej zmiany w kampaniach rabatowych tak, aby rabat był naliczany od najwyższej ceny przekreślonej, a co za tym idzie nie tylko tej wynikającej z ustawionej promocji, ale również ceny przekreślonej ustawionej swobodnie poza promocją.

Dla przypomnienia, jakiś czas temu w panelu administracyjnym dodaliśmy możliwość [/pl/shop/blog/mozesz-recznie-ustawiac-ceny-przekreslone-dla-towarow-niezaleznie-od-trwajacych-promocji-1235325745 ręcznego definiowania cen przekreślonych]. Pozwala to na zarządzanie cenami przekreślonymi zarówno za pomocą zaawansowanego modułu planowania promocji (jeśli ustawiasz je np. [/pl/shop/blog/iai-bridge-7-1-z-mozliwoscia-synchronizacji-cen-przekreslonych-i-widocznosci-towarow-w-strefach-specjalnych-z-podzialem-na-sklepy-oraz-automatyczna-archiwizacja-konfiguracji-w-chmurze-iai-shop-com-1235326080 za pomocą zewnętrznych systemów marketingowych]), lub w uproszczony sposób, wprowadzając je na karcie edycji towaru bez konieczności tworzenia odrębnych promocji (ponieważ np. w codziennej pracy nie wykorzystujesz zaawansowanych funkcji modułu promocji).

W swojej codziennej pracy, podczas ustalania cen towarów, mogłeś natrafić na dosyć specyficzną sytuację, w której ceny przekreślone dla towaru były ustawione zarówno w promocji jak i na samej karcie tego towaru, a przy czym cena przekreślona wynikająca z promocji była niższa niż cena z karty towaru. W takim przypadku rabat był liczony od ceny przekreślonej z promocji, która w tym scenariuszu działania była akurat niższa, co obniżało końcową cenę towaru.

Aby tego uniknąć, w ustawieniach kampanii rabatowej dla kodów rabatowych i kart rabatowych, zmieniliśmy działanie opcji naliczania rabatu, która od teraz uwzględnia do wyliczania wartości także cenę przekreśloną na karcie towaru i obliczenia stosuje względem wyższej z nich. Aby to nie było mylące, nazwa opcji od dzisiaj nazywa się od wyższej ceny przekreślonej.


Dzięki temu, będziesz teraz miał dokładną kontrolę nad tym, od której ceny zostanie naliczony rabat w każdym ze scenariuszy.

Przykład:

  • Cena przekreślona w promocji = 100 zł
  • Cena przekreślona na karcie towaru = 80 zł
  • Rabat wynikający z kampanii rabatowej = 50%
  • Cena dla klienta po zastosowaniu rabatu = 50 zł (obliczona jako 50% ze 100zł)

Nadal pozostawiamy warunek, że cena ulegnie obniżce od ceny przekreślonej dopiero, gdy którakolwiek z cen przekreślonych zostanie ustawiona. Gdy nie będzie ustawionej ceny przekreślonej, obniżka będzie liczona od ceny detalicznej.

Dowiedz się więcej o swobodnej edycji cen przekreślonych