Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Uruchomiona pierwsza wersja BOK

Na stronie www.idosell.com od dzisiaj dostępne jest nowe narzędzie - Biuro Obsługi Klienta (ang. Customer Service Center), w skrócie zwane BOK (ang. CSC). Narzędzie to w pierwszej wersji zawiera już kilka przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość sprawdzenia swojego konta w bazie klientów IdoSell. Dzięki temu można sprawdzić czy dane do faktur są aktualne lub czy zostały prawidłowo zmienione po cesji. Można sprawdzić jaki plan abonamentowy aktualnie jest wybrany oraz na jakim serwerze znajduje się sklep.

Dużym udogodnieniem jest natomiast dostępna już w pierwszej wersji zmiana danych kontaktowych. Dla przypomnienia, Regulamin IdoSell nakłada obowiązek aktualizowania tych danych. Chodzi o imię i nazwisko osoby kontaktowej, nr telefonu i e-maila. Jest to e-mail na który m.in. wysyłane są przypomnienia o płatnościach oraz dane na które kontaktujemy się w ważnych przypadkach. Prosimy o zalogowanie się do BOK i sprawdzenie aktualności tych danych i jeżeli to możliwe korektę. Jak wynika z naszej korespondencji, właśnie nieaktualny kontaktowy adres e-mail jest najczęstszą przyczyną nieporozumień przy rozliczeniach.

Dodatkowo w BOK można wybrać jeden z planów wsparcia technicznego właściwy dla swojego planu abonamentowego. Można tym samym już zapisywać się na wsparcie w języku angielskim i polskim oraz plan wsparcia CORPORATE. Przed wybraniem tego planu, prosimy o wcześniejszy kontakt komunikatem celem potwierdzenia możliwości świadczenia takiego wsparcia dla Państwa firmy. W przyszłości w narzędziu tym będzie można zmienić firmę obsługującą support. Będą to nasi Affiliate Partners Silver Level. Pierwsi partnerzy dopiero kończą certyfikację swoich firm, a zatem już wkrótce będzie można się spodziewać alternatywnych form wsparcia technicznego, które zapewnią zewnętrzne firmy.

W BOK widać już 2 linki związane z przyszłymi zmianami. Pierwszą z nich będzie przeniesienie systemu komunikatów. Drugą będzie przeniesienie działu ROZLICZENIA I FINANSE \ Rozliczenia z IAI S.A. BOK będzie dawał dostęp do tych narzędzi w przypadku blokady sklepu lub nawet po jego skasowaniu. Wysyłanie komunikatów będzie również niezbędne do wysyłania informacji o awarii uniemożliwiającej zalogowanie się do panelu. Obecnie takie zgłoszenia muszą być kierowane e-mailem na admin@iai-sa.com

Ostatnią nowością BOK jest możliwość rozliczania wpłat mTRANSFER PRO o której poinformujemy w odrębnej wiadomości.

Zadaniem BOK jest automatyzowanie procesów obsługi Państwa jako naszych klientów. Automatyzowanie kolejnych procedur w BOK będzie miało na celu zwiększenie możliwości samoobsługi, a tym samym obniżenie kosztów, możliwość całodobowej obsługi w różnych językach oraz wyższą satysfakcję poprzez możliwość uzyskania większej ilości informacji samodzielnie. Aby zalogować się do BOK wystarczy podać swój login i hasło oraz adres panelu administracyjnego swojego sklepu.