Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Udostępniamy nowy sposób grupowania towarów z listy towarów.

Wprowadzamy nowy, bardziej intuicyjny sposób grupowania towarów, który respektuje parametry przypisane do grupowanych towarów. Nowy sposób, poprowadzi Cię przez cały proces grupowania, pozwalając określić parametr grupujący i jego wartość, już na etapie grupowania towarów. Ponadto w nowym sposobie grupowania zwracamy także parametr domyślny, by przyspieszyć całą procedurę grupowania. Grupowanie odbywa się jak dotychczas, przez zaznaczenie interesujących towarów, na liście towarów i wybranie opcji Grupowanie towarów.

Na poniższym przykładzie prezentujemy grupowanie dwóch towarów, które posiadają już parametry takie jak: producent, materiał, kolor. Jako parametr domyślny w panelu, ustawiony jest typ.

Pierwszym krokiem jest wybór parametru rozróżniającego w grupie. Wybieramy Producent.

Pic 1. - Grupowanie z listy towarów - wybór parametru rozróżniającego.

Następnie określamy wartości dla parametru rozróżniającego w grupie. System automatycznie pobiera z towaru pierwszą wartość dla parametru, jednak można ją zmienić wyszukując ją z listy dostępnych wartości.

Pic 2. - Wybór wartości dla parametru rozróżniającego.

Bo wybraniu najdogodniejszych wartości, klikamy Wykonaj i otrzymujemy grupę towarów z ustalonymi do tej pory parametrami.

Pic 3. - Towary po zgrupowaniu.


Aktualizacja 12.03.2014: Instalacja nowego sposobu grupowania towarów z listy towarów została przesunięta na dzień jutrzejszy.
Aktualizacja 13.03.2014: Nowy sposób grupowania towarów został pomyślnie zaktualizowany i jest gotowy do użycia.