Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Transparentność procesu integracji z WebServices

Skrót wiadomości

Pojawiły się nowe okienka obsługi błędów zgłaszanych przez usługi zewnętrzne takie jak firmy kurierskie czy serwisy aukcyjne (w tym Allegro). Prosimy o uważne ich czytanie i komunikowanie błędów przy pomocy dostarczonych danych dostawcom tych usług, a nie IAI

Pełna wiadomość

IAI-Shop.com to nie tylko narzędzia tworzone od początku do końca przez inżynierów IAI. To również liczne moduły integrujące system i wymieniające informacje z partnerami zewnętrznymi przez tzw. WebServices. Tak na przykład zintegrowane są systemy aukcji internetowych (w tym Allegro) oraz firmy kurierskie (np. Paczkomaty24 Inpostu). Jak wskazują nasze badania, nawet 70% zgłoszeń w systemie komunikatów to zgłoszenia związane z integracją. Duża ich część to zgłoszenia różnych błędów tj. np. niepoprawne informacje pobrane przez WebAPI Allegro o cenie przesyłki z FOD, różne od wartości z potwierdzającego e-maila wysyłanego dla sprzedawcy i klienta.

Tym czasem nasi klienci kierują do nas wszystkie tego rodzaju zgłoszenia, w efekcie w momencie wystąpienia awarii w serwisie usługodawcy, paraliżując pracę helpdesku. W efekcie czas odpowiedzi jest dłuższy od standardowego. Aby wyposażyć klientów w narzędzia potrzebne do bezpośredniego kontaktu z usługodawcami, przygotowaliśmy zupełnie nowy system transmisji z WebServices.

Nowy system przechwytuje zapisy komunikacji i w przypadku wystąpienia błędów po stronie usługodawcy, zwraca szczegółową informację o błędzie zawierającą:

  • Kod błędu
  • Opis błędu (o ile jest dostarczony przez WebService)
  • Zapis żądania WebService (do pobrania jako plik)
  • Zapis odpowiedzi WebService (do pobrania jako plik)

Zdarzenia takie zapisywane są w nowym narzędziu jakim jest "Dziennik zdarzeń". W przypadku wystąpienia błędu, należy skorzystać z dostarczonej instrukcji i zamiast tworzyć komunikat, należy pobrać wyżej wymienione parametry i skontaktować się z dostawcą usługi (czyli np. firmą kurierską z którą Państwo współpracują lub serwisem aukcyjnym). Podane powyżej informacje pozwolą całkowicie ustalić przyczynę błędu i pozwolą usługodawcy ją wyeliminować. Zapisy transmisji (w tekstowym pliku XML) pozwolą zweryfikować czy do usługi rzeczywiście wysyłamy prawidłowe dane i ustalić winowajcę.

Mamy nadzieję, że takie zmiany spowodują, że staniecie się Państwo równorzędnym partnerem do rozmów technicznych i pozwolą Wam osobiście rozwiązać problemy związane np. z danymi konkretnej aukcji internetowej, bez naszego pośrednictwa. Pozwolą Państwu również na właściwą ocenę niezawodności rozwiązań IAI, w kontekście licznych awarii jakim ulegają usługi zewnętrzne.

W dalszej kolejności zamierzamy zapewnić informację również o niezgłoszonych przez WebService błędach. W ten sposób np. gdy serwis Allegro przekazuje błędną wartość przez WebAPI będą Państwo w stanie stwierdzić to samodzielnie, nie zgłaszając problemu IAI, ale np. właśnie Allegro.