Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Toplayery - zapisywanie zamknięcia toplayera na wiele sesji

Do modułu Toplayery dodaliśmy bardzo ciekawą funkcję polegającą na zapamiętaniu, że klient zamknął dany toplayer. Dzięki temu może on nie oglądać go więcej przez zdefiniowaną liczbę dni.

Do tej pory aby osiągnąć taki efekt, należało dodać w cookies zapisywanie takiego faktu i ignorować kod Toplayera. Teraz funkcja zaszyta jest w łatwej w obsłudze opcji pokazanej na zrzucie ekranowym.

Do czego można wykorzystać tę opcję? Np. do tego, aby przy każdych zakupach nie pytać klienta czy ma 18 lat. Możemy jego wybór zapamiętać np. na 365 dni i przez rok klient nie obejrzy ponownie toplayera. Opcja zapamiętuje akcję w cookies. Stąd prosimy pamiętać o tym, tworząc własną politykę cookies.