Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Standard IOF 2.0 udokumentowany

Popularność i ilość zapytań o program IdoSell Downloader pokazała nam, że temat publikowania i synchronizacji jest bardzo palącym problemem, którego pisane doraźnie i na zamówienie programy typu Integrator nie zdążą ugasić. Dlatego po pierwszej wersji programu IdoSell Downloader pracownicy IAI wzięli się porządnie do pracy i opracowali zupełnie nowy, dużo bardziej przemyślany i uporządkowany standard XML publikacji oferty sklepu lub hurtowni internetowej - IOF 2.0 Internet Offer Format. Naszym celem było upowszechnienie standardu IOF, za którego wykorzystanie nie będą pobierane żadne opłaty (licencja Creative Common). Popularyzacja standardu pozwoli natomiast na wykorzystanie darmowej aplikacji IdoSell Downloader do integracji między dostawcami różnych platform i odbiorcami wykorzystującymi IdoSell w przypadku gdyby odbiorcy mieli ochotę synchronizować ofertę z dostawcami. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że ciągle mniejszość sklepów korzysta z IdoSell. Dlatego ujednolicenie standardu wpłynie nie tylko pozytywnie na naszych klientów, ale na całą branżę e-commerce. Dzięki przemyślanej budowie standardu, który został zweryfikowany działającym sprawnie programem IdoSell Downloader standard ten może być z powodzeniem wykorzystany przez naszych konkurentów, do czego ich zachęcamy. Wykorzystanie standardów powoduje zawsze polepszenie jakości usług dla klientów końcowych, zwiększenie niezawodności i popularyzację zaawansowanych rozwiązań. Licencja Creative Common powinna potwierdzić szczere intencje IAI S.A. przy opublikowaniu tego standardu. Pisząc dokumentację programistyczną staraliśmy się wyjaśnić wszystkie aspekty dotyczące przygotowywania oferty. Wszystkie uwagi i oczekiwania co do przyszłych rozwinięć standardu będą mile widziane. Centralizacja zarządzania standardem IOF spowoduje, że nie wymknie się on pewnego dnia spod kontroli tworząc wiele pseudostandardów co było by zaprzeczeniem przyświecającej nam przy tworzeniu IOF idei. Nadzór w postaci zespołu technicznego IAI S.A., pracującego na co dzień przy integracjach systemów i mający w tej branży największe doświadczenie oraz status spółki publicznej zapewnią stabilny, przewidywalny i udokumentowany rozwój IOF. Wszystkie potrzebne do przekazania dostawcom informacje na temat IOF dostępne są na stronie iof Więcej informacji o udzielonej licencji Creative Commons można przeczytać na https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl/