Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Sprzedaż towarów niesumujących się

Pojawiła się w naszym systemie sklepu internetowego nowa, bardzo interesująca dla niektórych sprzedawców funkcja. Pozwala ona na zdecydowanie czy dany towar ma być sumowany w koszyku z innymi czy sprzedawany, każdy osobno. Do czego taka opcja jest potrzebna? W IAI-Shop.com obsługujemy unikalną w porównaniu do innych systemów funkcję, jednostek podzielnych. Dzięki temu można np. sprzedać firankę o szerokości 1.35m lub 2.4kg kiełbasy. Funkcja ta znalazła uznanie u wielu sprzedawców, którzy próżno szukali takich funkcji w innym oprogramowaniu do prowadzenia sklepu internetowego.

Problem zaczynał się wtedy, gdy ktoś chciał kupić nie kolejne 0.3kg kiełbasy, bo wtedy można było sprzedać mu 2.7kg, ale gdy chciał kupić drugą firankę o szerokości 1.0m Przecież kupienie dwóch firanek 1.35m i 1.0m to zupełnie co innego niż kupienie jednej firanki 2.35. Właśnie pod takie przypadki, wprowadziliśmy dzisiaj zupełnie nową opcję każdego towaru - przełącznik "Towar w koszyku sumuje się przy wielokrotnym dodawaniu". Jeżeli opcja ma wartość "tak", kolejne dodawane ilości sumują się do wcześniej dodanych (np. kolejne 0.3kg kiełbasy doda się do 2.3kg). Jeżeli opcja ma wartość "nie" każdy kolejny dodawany towar do koszyka będzie osobną pozycją. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami, daje to możliwość sprzedaży jeszcze bardziej niestandardowych towarów.

Mechanizm został wprowadzony również do Grupowej Edycji Towarów oraz API. Mechanizm nie wymaga przebudowywania maski sklepu i pozwala na zastosowanie tej funkcjonalności w dowolnej skali, zachowując dla wszystkich lub wybranych towarów dotychczasowe działanie, a więc jest w pełni kompatybilny wstecznie.