Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Skorzystaj z nowej partnerskiej integracji z wFirma.pl i ciesz się możliwościami księgowości zintegrowanej z panelem IdoSell bez dodatkowego programu integracyjnego

Aktualizacja:

Od stycznia 2024 roku integracja z wFirma.pl nie jest dostępna dla merchantów IdoSell.


Nowa integracja z wFirma.pl pozwala wykorzystać możliwości serwisu udostępniającego narzędzia do fakturowania, księgowości oraz do zarządzania magazynem online. Korzystając z IdoSell, możesz mieć zintegrowaną księgowość internetową wraz z obsługą gospodarki magazynowej, bez konieczności instalowania dodatkowych programów integrujących. Masz więc pełną, chmurową obsługę sklepu internetowego, połączoną z księgowością.

Zasada działania integracji

Integrując się z wFirma.pl zyskujesz księgowość zintegrowaną z panelem IdoSell. Nie potrzebujesz już do tego kolejnego programu, który łączy zewnętrzne oprogramowanie z panelem administracyjnym Twojego sklepu. W serwisie wFirma.pl, z poziomu przeglądarki internetowej, możesz od teraz fakturować zamówienia, drukować paragony fiskalne oraz zlecać rozliczenia, równocześnie aktualizując je bezpośrednio w IdoSell.

Istotnym elementem integracji, oprócz prowadzenia księgowości, jest kontrola stanów magazynowych. Oznacza to, że w systemie wFirma.pl odbywać się będzie generowanie wszystkich dokumentów magazynowych, a operacje magazynowe w IdoSell będą zablokowane. Po włączeniu integracji, ustawienie gospodarki magazynowej automatycznie ulegnie zmianie - głównym systemem magazynowo - sprzedażowym będzie od tej pory wFirma.pl. Aktywowanie integracji z panelem IdoSell w systemie wFirma.pl powoduje przełączenie ustawień gospodarki magazynowej na następujące:

  • Główny system magazynowo-sprzedażowy to - program innej firmy
  • Stany magazynowe w programie innej firmy - integruję przez Bridge, Kamsoft Bridge lub wFirma.pl
  • Dokumenty sprzedaży w programie innej firmy - są generowane

Ze względu na konieczność przeniesienia gospodarki magazynowej do zewnętrznego programu, zachęcamy do włączenia integracji szczególnie tych, którzy już teraz korzystają z usług wFirma.pl.

Obsługa zamówień

Po włączeniu integracji będziesz miał dowolność wyboru systemu, w którym mają być obsługiwane zamówienia. W systemie wFirma zamówienia są aktualizowane na podstawie zamówień w IdoSell w odstępach co 15min lub ręcznie. Natomiast ręczna zmiana zamówienia w panelu wFirma.pl, będzie skutkowała natychmiastowym wprowadzeniem zmian w zamówieniu w panelu IdoSell. Zamówienia w wFirma.pl będą pobierane ze wszystkich sklepów panelu.

Z poziomu panelu wFirma możesz:

  • Zmienić status zamówienia;
  • Wystawić dokumenty sprzedaży;
  • Dodać wpłatę do zamówienia;
  • Utworzyć przesyłkę kurierską wraz z etykietą;
  • Pobrać etykietę kurierską.

Obsługa w panelu IdoSell

Zamówienia można obsługiwać również tak, jak dotychczas, czyli z poziomu panelu IdoSell. Można w dalszym ciągu dokonywać tu wszelkich operacji, a odpowiednie pozycje w panelu wFirma.pl będą aktualizowane.

Przeczytaj, jak włączyć integrację IdoSell z wFirma