Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Rozszerzamy blokadę zmiany statusu zamówień ze statusów "anulowane", "fałszywe" i "stracone" i dajemy możliwość utworzenia na ich podstawie nowego zamówienia

Porządkujemy dotychczasowe scenariusze działania, tak aby nasz ekosystem był intuicyjny i stabilny. Dlatego też, wzorem wdrożenia sprzed kilku lat dla blokady zmiany statusu dla zamówień wykonanych, wprowadzamy blokadę dla zamówień o statusach "anulowane", "fałszywe" i "stracone".

Blokada zmiany statusu dla zamówień o statusach "anulowane", "fałszywe" i "stracone"

Do tej pory traktowaliśmy zamówienia wykonane (status "wysłane" oraz "odebrane") jako zamówienia zamknięte, dla który już nie można wprowadzać zmian. Ma to znaczenie przede wszystkim dla zachowania logiki działania gospodarki magazynowej i procesu po zakupowego (m.in. zwroty i reklamacje). Nie inaczej jest ze statusami "anulowane", "fałszywe" i "stracone", które oznaczają zamknięcie pewnego etapu, jaki przebyło dane zamówienie. Dlatego od teraz po zmianie statusu zamówienia na "anulowane", "fałszywe" i "stracone" nie będzie już możliwości zmiany statusu na inny:

Tworzenie nowego zamówienia na podstawie zamówienia, które posiada status nie pozwalający na jego zmianę

Mamy jednak świadomość, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których klient zmieni zdanie więcej niż 1 raz i będzie chciał ostatecznie otrzymać swoje zamówienie. Dlatego pozostawiliśmy Tobie "furtkę" na wypadek takich sytuacji w postaci nowej opcji, która pozwala na szybkie utworzenie nowego zamówienia na podstawie zamówienia niepozwalającego na zmianę statusu.

Nową opcję znajdziesz w "Operacje po sprzedaży" i będziesz mógł procesować nowo utworzone zamówienie tak, jak każde inne:

Po wybraniu wskazanej wyżej opcji otrzymasz informację o nowym numerze zamówienia, a w historii "starego" i "nowego" zamówienia zostaną zapisane stosowne informacje o operacji jakiej dokonałeś:


Możliwość utworzenia nowego zamówienia dostępna jest dla zamówień o następujących statusach: "anulowane", "fałszywe", "stracone", wykonane ("wysłane" / "odebrane") oraz "połączone".