Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Rozbudowaliśmy Web Push o możliwość wyświetlania pełnej treści powiadomienia nie tylko dla newsletterów, ale także dla wiadomości triggerowanych i transakcyjnych

Web Push to powiadomienie prezentowane w okienku przeglądarki, w którym obok obrazka można zaprezentować jeszcze niewielką ilość tekstu. Po kliknięciu w takie powiadomienie dla newslettera, pokazywaliśmy w przeglądarce jego podgląd, ale dla innych wiadomości Web Push nie było już takiej możliwości. Od teraz możesz swojemu klientowi pozwolić obejrzeć od razu w przeglądarce pełną treść jaką do niego skierowałeś w wiadomości transakcyjnej lub triggerowanej. Ponadto dla wiadomości transakcyjnych dodaliśmy możliwość ustalenia czasu ważności powiadomienia Web Push.

Web Push, jako dodatkowy kanał informacyjny, możesz wykorzystać podczas słania newsletterów, wiadomości transakcyjnych i triggerowanych. Po kliknięciu w wyskakujące powiadomienie Web Push o wysyłce newslettera, klientowi prezentował się podgląd całego newslettera w przeglądarce. Po otrzymaniu takiego powiadomienia informującego np. o zmianie statusu zamówienia, można było je dotychczas zamknąć lub skierować czytającego na wskazany adres URL.

Od teraz możliwe jest zaprezentowanie w przeglądarce podglądu pełnej treści także wiadomości triggerowanych oraz transakcyjnych. Oznacza to, że po otrzymaniu przykładowej wiadomości Web Push o zmianie statusu zamówienia, po jej kliknięciu na stronie sklepu może zostać zaprezentowany podgląd pełnej treści takiej wiadomości.

Przykładowa informacja z zastosowaniem powiadomienia Web Push z włączonym podglądem pełnej wiadomości e-mail może wyglądać następująco:

Jak włączyć podgląd treści wiadomości po kliknięciu w powiadomienie Web Push?

Do opcji Po kliknięciu w powiadomienie dodaliśmy nową akcję treść wiadomości e-mail wyświetlona w domenie sklepu, której włączenie zaprezentuje podgląd treści w przeglądarce.

Dla nieskonfigurowanych (a więc wyłączonych) powiadomień Web Push dla danej wiadomości, opcja "treść wiadomości e-mail wyświetlona w domenie sklepu" jest domyślnie zaznaczona.

Umożliwiamy określenie czasu ważności poszczególnych powiadomień Web Push także dla wiadomości transakcyjnych

Dla wiadomości transakcyjnych, wzorem wiadomości triggerowanych i newsletterów, dodaliśmy możliwość ustalenia czasu ważności powiadomienia Web Push. Nową opcję "Ważność powiadomienia Web Push do" znajdziesz w każdym szablonie wiadomości transakcyjnej.

Ważność powiadomienia możesz ustalić od 1 do 30 dni, gdzie domyślnym okresem jest 1 dzień. Do tej pory ważność powiadomienia dla wiadomości transakcyjnej była ustalona na sztywno na 15 minut. Dzięki tej zmianie możesz sam zdecydować które powiadomienia mają mieć dłuższą ważność - np. informacji o złożeniu zamówienia możesz ustawić ważność na 1 dzień, podczas, gdy informacji o wysyłce zamówienia możesz ustawić dłuższą ważność np. 4 dni.

Przeczytaj dlaczego warto włączyć powiadomienia Web Push!