Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport menedżerski został znacznie rozbudowny

Raport menedżerski, czyli wbudowana w system sklepu internetowego hurtowania do zbierania i analizy danych, została rozbudowana o kilkadziesiąt nowych, bardzo potrzebnych informacji.

Główne zmiany to:

  • Została dodana nowa sekcja zamówienia z wyszukiwarek oraz zamówienia z witryn odsyłających - czyli lepsza integracja z raportem Analiza opłacalności i konwersji
  • Dotychczasowe sekcje: wszystkie zamówienia, reklamacje, statystyki stron, nieskasowane towary zostały rozbudowane o dane szczegółowe dla sklepów
  • Analogicznie sekcje dotyczące zamówień z wyszukiwarek, aukcji i porównywarek zostały rozbudowane o kolumny zawierające dane z poszczególnych serwisów.
  • Dane dotyczące wszystkich zamówień zostały podzielone na detaliczne oraz hurtowe.
  • Sprzedaż kasowa POS została rozbudowana o dane szczegółowe dla magazynów.
  • W konfiguracji widoku pojawiają się tylko te sklepy, serwisy czy magazyny dla, których dane zostały zebrane. Jeżeli w danym sklepie nie zostało złożone żadne zamówienie to w konfiguracji widoku nie będzie opcji szczegółowych dla tego sklepu. Jeżeli jednak takie zamówienie się pojawi automatycznie taka opcja się pokaże.
  • Dane w widoku można już również sortować po wszystkich dostępnych kolumnach.